Döden och Nattvarden

(2002-10-17)

Fråga


Jag undrar varför fader Daniel svarade i en fråga om var man hamnar efter döden att man enligt den protestantiska tron tror att man sover i en slags "törnrosa sömn" med alla döda? Man vaknar alltså inte upp direkt utan "sover" först. Jag är protestant och har aldrig hört den uppfattningen. Jag tror att själen är odödlig och att man kommer till Guds rike direkt.
Men jag tror inte att ALLA kommer dit.
Jag undrar också varför jag inte får ta emot den heliga nattvarden tillsammans med er? Jag tror att brödet och vinet äR Jesu kropp och blod i och med instiftelseorden. är det inte så ni tror också?
Guds frid. /Elina

Svar

Hej Elina
Pater Fresman skickade mig ditt brev. Han tyckte nog att jag kunde redogöra bättre för varför jag svarade som jag gjort.
Det är möjligt att det är så som du säger att den uppfattningen som jag beskriver inte är så utbredd.

Eftersom reformatorerna var emot helgonfromheten i Katolska Kyrkan så vore det, som jag förstår det, en motsägelse att också omfatta en tro på att den goda kristna människan kan komma direkt till Gud efter döden (något som förutsätter en odödlig själ). Här finns ett allvarligt dilemma i den protestantiska tron.

Dock var folktron svår att utrota i Sverige, hur mycket överheten än försökte, och den ursprungliga katolska tron på helgonens gemenskap med oss kom att stanna kvar ute på landet på många håll. Man t.o.m. gömde madonnabilder i lador o.dyl. för att kunna be framför dem trots att det var förbjudet.

På Gotland försvann aldrig helgonstatyerna ur kyrkorna, och idag börjar de komma tillbaka över hela landet. Så man kan kanske säga att Svenska Kyrkan håller på att gå tillbaka till sina rötter igen efter en parentes på 400-års protestantism.

 

Vad gäller nattvarden så är det förmodligen på liknande sätt som med synen på livet efter detta: att den katolska tron stannat kvar hos folket trots att den officiella synen var en annan. Att säga som du säger: " tror att brödet och vinet äR Jesu kropp och blod i och med instiftelseorden", är nämligen att uttrycka den katolska tron på nattvarden. Men reformatorerna hade inte denna syn och det var inte den synen som inpräntades hos folket under husförhören och i förkunnelsen. Men idag är det kanske den tron som förkunnas av många präster. En anledning är nog att den teologiska utbildningen inte längre är konfessionell och det finns många katoliker bland docenter och professorer på teologutbildningarna i Sverige.

Reformatorernas syn vägde mera åt att brödet och vinet i mässan är Kristi kropp och blod genom tron hos dem som ber tillsammans och att det därför inte längre är det efter att mässan är slut.

Den katolska synen är att det är Kristi kropp och blod också efter mässan. Därför kan inte vinet - Kristi blod slängas i piscinan utan måste konsumeras. Inte heller kan de oblater som blivit över välsignas om i en annan mässa, som man gör i Svenska kyrkan väldigt ofta.

I Katolska Kyrkan förvaras därför Kristi kropp i tabernaklet och kan tas ut för tillbedjan eller till sjukkommunion.

Reformatorerna var emot sakramental tillbedjan och sakramentsprocessioner. Och de förnekar därför närvaron efter mässans slut.

Om det inte är Kristi kropp och blod efter mässan så kan man ju knappast hävda att det verkligen är det under mässan, eller hur? För om det vore det verkligen så skulle det ju inte kunna sluta att var det efter.

Men det jag beskriver i den text du refererar till är alltså den rena protestantiska synen även om de flesta kanske inte känner till den i Sverige. Och din syn är som jag förstår det mer katolsk än protestantisk. Det är ju fint om det inte bara är du som tror så utan att det är många med dig i Svenska Kyrkan, för det skulle innebära att vi har närmat oss varandra väldigt mycket.

Jag vill till sist tillägga att jag inte har gått in i detalj hur de olika reformatorernas teologier skiljde sig åt och har i stället valt att uttrycka dessa saker på ett ganska förenklat och allmänt sätt.

Team fråga prästen!