Vad är dödsriket?

2000-10-04

Fråga

Jag har en fråga angående katolska kyrkans inställning till ett helvete. Skall de onda komma till ett helvete och de goda till himlen när de dör? Enligt bibeln kommer både goda och onda människor till dödsriket (eller Sheol eller helvetet) när de dör. Enligt Job 14:13 vill Job uppenbarligen komma till dödsriket på grund av sina plågor. Skulle det vara förnuftigt att vilja komma till ett ställe som ett brinnande helvete där de onda befinner sig och där det skulle vara en evig pina, Job var ju trots allt en rättrådig man.
Det verkar som Job hade samma inställning till döden som finns i Predikaren 9:5,10 där det står att de döda inte är medvetna om något. Om det skulle vara så att det finns ett tillstånd då man inte är medveten om något. När skulle man i så fall komma till himlen.
Kommer alla människor till dödsriket och blir de sedan uppväckta till ett helvete eller till himlen, det verkar konstigt.

Svar

Hej
De texter du citerar är från Gamla Testamentet . För att förstå vad livet efter döden innebär måste vi komplettera dem med Nya Testamentet eftersom det gamla är en förberedelse för det nya och var från de tidigaste skrifterna fram till de senaste under ständig utveckling. Olika begrepp och sanningar utvecklades och fördjupades hela tiden för att till sist i Kristus få det sin fulla förklaring. Man kan t.ex. inte förstå Gud fullt ut som en Fader utan Jesu ord och liv. Men det gäller också Sheol för Sheol i GT är just som du säger en plats eller ett tillstånd av omedvetenhet en slags sömn. Därför kan Job önska sig att komma dit. Men Jesus talar om att de döda skall uppstå från dödsriket, vissa till evigt straff och vissa till evigt liv: "Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen." (Joh 5:25 - 29).

Det skedde redan vid hans uppståndelse för vissa: "och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många." (Matt 27:53 - 53). Läs även: Matt 25: 31 - 46; Matt 12: 41 - 42; Matt 22: 23 - 33; Apg 2: 24 - 40 Enligt dessa texter är det just så att de som ligger i dödsriket blir uppväckta därifrån för att ställas inför Domaren.

Titta också på våra sidor om detta:
FAQ fråga prästen om livet efter döden. "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/salvation3.htm.

Team fråga prästen!
I