Dödssynderna 3


2001-08-31

Fråga

Hej
Jag skulle vilja veta hur de sju dödssynderna skulle se ut på gammal hebreiska.

Var kan man hitta sådan information, skulle behöva bilder för ett arbete jag håller på skriva. En annan sak är att dödssynderna är olika lite här och var när man söker efter info. Beror det bara på att vissa använder modernare språk. Vad är bibelns använda ord - om de ens står i bibeln, har för mig att det är kyrkan som "kommit på" dom...

Tack på förhand. /Fredrik

Svar:

Hej

Listan med huvudsynder eller laster som det heter i katolska kyrkan (inte dödssynder) finns inte i Gamla Testamentet. I Nya Testamentet börjar de komma fram. Men det är inte förrän på 400-talet med Gregorius den Store som det blir de 7 vi har idag.

Här är olika ställen från NT med listor:


Här är olika ställen i GT och NT där de 7 nämns enskilt eller tillsammans med någon av de andra:

Om du tittar i Gamla Testamentet på hebreiska ser du vad de heter.

högmod

girighet

avundsjuka

vrede

Orenhet

glupskhet

frosseri (=glupskhet)

lättja

Lista i GT:
Om du vill se hur orden ser ut på hebreiska så råder jag dig att ta fram uppgifterna i ett hebreiskt Gamla Testamente t.ex:A Hebrew - English Bible Masoretic Text and the JPS 1917 Edition

Katolska Kyrkans Katekes

1866 Lasterna kan ordnas efter de dygder som de är motsatser till eller också anslutas till de huvudsynder som den kristna erfarenheten har kunnat urskilja efter Johannes Cassianus och Gregorius den Store (Moralia in Job, 31,45). De kallas "huvudsynder" eftersom de är upphov till andra synder och andra laster. Dessa huvudsynder är högmod, girighet, avundsjuka, vrede, orenhet, glupskhet, lättja eller leda.

Se även Fråga prästen:

Dödssynder
Dödsynderna 2
Dödssynder 3

Katolik nu:

Defintionen av syndBarmhärtighet och synd; Definition av synden; Olika slags synder; Syndens allvar: dödssynd och mindre synd; Syndens utbredning Katolska kyrkans katekes
Arvsyndenänglarnas fall; Arvsynden, Friheten prövas, Människans första synd, Följderna av Adams synd för mänskligheten, En hård kamp, "Du lämnade henne inte i dödens våld" Katolska kyrkans katekes
De mänskliga handlingarnas moraliska kvalifikation Katolska Kyrkans Katekes
Människan Paulus mörkerDen personliga synden, den fundamentala synden, den strukturella synden. Kard. Carlo Maria Martini SJ - översättning Bo Cavefors
De åtta lasternas olika ursprung och verkningar Av Johannes Cassianus i "Det rena hjärtat"
Dödssynderna En artikel från Nordisk Familjebok 1927
Team fråga prästen!