Dop och kyrkotillhörighet

2000-10-02


Fråga

Om ett par har gift sig i Katolska kyrkan (pappan katolik och mamman ortodox) och sen fått barn som de valt att döpa ortodoxt är det fel?  Kan man i såna fall ångra det?  Kan man döpa ett barn både ortodox och katolskt?

Anki


Svar

Hej
Det som händer när man döper ett barn är att barnet blir medlem i den kyrka det döps i. Dopet är alltså medlemsgrundande. Det betyder då att i det fall du nämner så är barnet ortodoxt och borde därför uppfostras enligt den ortodoxa traditionen.

Det är också så att när man döper ett barn i den Ortodoxa Kyrkan så ger man konfirmationens sakrament och nattvarden på samma gång. Det betyder att det inte blir aktuellt med någon första kommunion vid 8 års ålder och inte heller någon konfirmation vid 14 års ålder. Om föräldrarna ändå skulle vilja det så går det genom att barnet får gå i undervisning i den katolska församlingen tillsammans med de andra barnen. Sedan kan barnet ta emot kommunionen med dem, fast det blir inte den "första" eftersom barnet fick sin första kommunion vid dopet. Men det har kanske mindre betydelse för barnet eftersom det inte kan komma ihåg den gången.

I praktiken blir det alltså som om det vore den första. På liknande sätt gör man vid konfirmationen. Men då ger inte Biskopen krismasmörjelsen utan gör bara ett korstecken på pannan utan smörjelse. De andra ungdomarna får ett korstecken på pannan med krisma. Men ingen märker någon skillnad utom de som vet. På det viset kan barnet/ungdomen delta i konfirmationsundervisningen med de andra.

En annan väg är om föräldrarna ber om att barnet skall bli medlem i den Katolska Kyrkan och därmed utträda ur den Ortodoxa.

Min fråga är nu om barnet redan är döpt ortodoxt och om föräldrarna är gifta ortodoxt eller katolskt. Om man gifter sig katolsk lovar man nämligen att döpa barnen katolskt och om man gifter sig ortodoxt lovar man att döpa dem ortodoxt. Om man då döper mot det löfte man gav när man gifte sig gör man naturligtvis något moraliskt inkorrekt.

Enligt den katolska kyrkolagen behöver en katolik Biskopens dispens för att kunna gifta sig ortodoxt. Det behöver man skaffa sig innan man gifter sig. Men om man redan gift sig ortodoxt utan att informera sin katolska församlingspräst och därmed genom honom Biskopen så går det att ordna saker i efterhand.

Man kan däremot inte döpa ett barn i båda kyrkorna för dopet är ett och samma i båda kyrkorna och när man väl en gång är döpt så är man det för livet.

En sak till är att man i länder där t.ex ortodoxa, katoliker och muslimer lever i fredlig samexistens brukar hålla på att barnen följer pappans religion. Det gäller i Bosnien och i vissa länder i mellanöstern tror jag. Jag tror många invandrare i Sverige som också håller på det.

I länder där en kyrka dominerar brukar det däremot vara så att man för den egna kyrkan inte får döpa sina barn i någon annan kyrka än den egna. Så är det nog i Grekland. Men för katoliker gäller det alltid oavsett vilket land man bor i. Så på det viset är det fel för den katolske föräldern.

Fråga gärna mera om jag inte varit så klar.

Team fråga prästen!