Vilken skillnad är det mellan olika kristna kyrkor när det gäller dopet

(2005-11-22)

Fråga

Tjena
Vad är skillnaden mellan dessa kyrkor när det gäller Dopet.?
Vad innebär dopet för dessa kyrkor? Protestantiska kyrkan , kaltolska ,och Ortodxa kyrka?
adjö/ samra

Svar


Dopet är det sakrament /Guds nådekälla som alla kristna har gemensamt. Sä länge man döper 'i Faderns och Sonens och den helige Andes namn' är dopet giltigt och början av ett kristet liv.

Team fråga prästen!