Hur kan jag som inte är katolik delta i nattvardsbordets gemenskap i en katolsk mässa

(2005-08-29)

Fråga

Mitt namn Karin, jag är Kristen men inte Katolik.
Jag har mitt hem i Svenska Kyrkan, tar min tro på fullaste allvar. För mig är Ni Katoliker mina syskon i Jesus. Jag läser ofta och mediterar över Er Biskop Arborelius texter, det har hjälpt mig mycket på trons väg. Jag vet att jag inte kan ta emot Nattvarden tillsammans med Er. Nu undrar jag: Hur ska jag bete mig om jag kommer till den Katolska Kyrkan i min stad en Söndag, kan jag gå fram till nattvardsbordets gemenskap och få Välsignelse, eller ska jag sitta kvar i bänken?
Jag går regelbundet till kyrkan på söndagar och veckomässa. För mig är det en livsnödvändighet att få möta Jesus i Brödet och Vinet men jag respekterar fullt ut så som Ni vill att jag ska göra hos Er.
Vill göra rätt.
Tacksam för svar
Karin

Svar


Din hållning är helt korrekt och främjar kristen enhet på ett öppet och ärligt sätt. Jag menar, att du borde gå fram och ta emot välsignelsen, för att längtan efter gemenskapen vid nattvardsbordet skall bli synlig.
Du gör säkert som man kom överens om på V-77, lägger högra handen på vänstra axeln. Då ger man uttryck åt sin respekt och sin längtan. Må Herren välsigna dig och ge dig kraft.

Team fråga prästen!