Johannes Döparen och profeten Elia


Fråga

Hej jag undrar om förhållandet mellan Elia och Johannes döparen. Var det samma person eller? Jesus sa ju att han var Elia.

Svar

Jag hittade en bra förklaring om relationen mellan Elias och Johannes Döparen i Johannes Krysostomos kommentar till Matteusevangeliet (Matt.17:10-13). Han förklarar det så här:

Det som lärjungarna säger om Elia har de fått från de skriftlärda inte från Bibeln. Det var också en utbredd föreställning bland folket.

Judarna hade en tradition om relationen mellan Messias och Elia. Det ser man också i episoden i Joh 1:21, men judarna tolkar inte Bibeln rätt här. Bibeln talar nämligen om att Kristus skall komma vid två olika tillfällen: ett har redan skett, och ett skall fortfarande ske. Paulus talar om det i Tit 2:11-12: ”Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är”. Så beskriver Aposteln Kristi första ankomst. Sedan beskriver han den andra ankomsten så här: ”medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet”. Också profeterna har talat om den ena och den andra ankomsten, men de säger bara att Elia skall komma före Messias vid den ena ankomsten. Vid den första ankomsten är nämligen Johannes Döparen föregångaren, och Jesus kallar honom Elia inte därför att han är det i verkligheten, utan därför att han fullbordar det mysterium som Elias ankomst innebär. För så som Elia kommer att vara föregångaren vid andra ankomsten, på samma sätt var Johannes föregångaren vid den första ankomsten. De skriftlärda däremot, blandar ihop de två händelserna och förleder folket genom att bara tala om den andra ankomsten och så mena att om Jesus skulle ha varit Kristus så skulle Elia först ha kommit.
Jesus förklarar det hela genom att Elia skall komma före hans andra ankomst, men att Elia också redan har kommit, och då menar han med detta namn Johannes Döparen. Denne Elia har redan kommit. Om man däremot frågar efter profeten Elia så är det helt klart att han skall komma före Kristi andra ankomst för Jesus säger att han skall ”komma och återställa allt” (Matt 17:11) och då refererar han helt klart till Malaki 4:5-6 som talar om Elias ankomst i samband med Messias andra ankomst för ”Herrens stora och fruktansvärda dag” handlar just om detta: ”Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning”. Kristi första ankomst var i ödmjukhet och fattigdom och kan alltså inte vara ”Herrens stora och fruktansvärda dag”. Han säger också: ”jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen”, medan ”Herrens stora och fruktansvärda dag” handlar om dom: ”för att jag inte, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning”. (Upp kap 16-17 kan tolkas som beskrivningen av den dagen).

Johannes Krysostomos är en av kyrkofäderna som levde under slutet av 300-talet och början av 400-talet.

Team fråga prästen!

Se även om kyrkofädernas syn på reinkarnation:
Död, uppståndelse och ingen reinkarnation

Samt tidigare svar om frågor om Elia:
Johannes Döparen och profeten Elia (3)
Johannes Döparen och profeten Elia (2)