Johannes Döparen och profeten Elia (2)


1999-05-30

Fråga:

Hej igen, tack för svaret. Men i Malaki står jag ska sända Elia FöRRäN Herren stora fruktansvärda dag. Hur vet du då att inte Johannes var Elia? Det står bara att han ska komma innan domedagen. Inte på domedagen.

Hälsningar Christopher

Svar:

Hej Christopher

För att lösa frågan om ordet "förrän" i Malakitexten så måste man gå till den hebreiska grundtexten.

Ordet som används har konstruerats av en kombination av prepositionen "le" som har många betydelse, men som t.ex. kan betyda till, för, angående, refererat till mm. och ordet ansikte FNH "fané".:"lifné". I kombination blir det en preposition som ursprungligen betyder vid ansiktet, men som har kommit att betyda: före, inför, framför, i närvaro av. Idén är att det är framför ansiktet alltså alldeles inför, nära. Det syns i texten om hur Jakob får Isaks välsignelse innan han skall dö. Här är döden nära förestående och ordet före betyder nära inpå alltså: 1Mos 27:7."för att jag må äta...innan jag dör". Innan betyder här någon timme eller så.

Det skulle vara ytterligare en hjälp om man tog en hebreisk konkordans och tittade på alla de bibelställen där ordet förekommer för att se hur det används. På det sättet skulle man med säkerhet kunna förstå användningen i vår Malakittext.

Det är det som är problemet med översättningar; de ger ofta möjlighet till avvikelser från grundtextens betydelse.

En ytterligare väg som man borde gå är ett försöka förstå judendomens och kristendomens människosyn. Och där kan jag säga dig att det är helt främmande för båda religionerna att tänka sig att en människa först lever som en individ och sedan kommer tillbaka som en annan under en annan tidsålder och under en annan skepnad. Vi har nämligen aldrig trott på vare sig själavandring eller att man kan leva en gång till på jorden.

Kom ihåg att bibeltexterna är skrivna av troende judar och kristna och att de därför uttrycker dessa personers tro.

Team fråga prästen!

Se även om kyrkofädernas syn på reinkarnation:
Död, uppståndelse och ingen reinkarnation

Samt tidigare svar om frågor om Elia:
Johannes Döparen och profeten Elia (3))
Johannes Döparen och profeten Elia

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster