Johannes Döparen och profeten Elia (3)


1999-09-21 (en fortsättning på tidigare frågor från 1999-05-02 och 1999-05-30

Fråga:


Här kommer en fråga igen: I början av lukas evangeliet står det att Johannes Döparen ska gå före Gud med "Elias ande och kraft" vad menar han där? Jag förstår vad du har förklarat innan men detta förstår jag inte.
Med vänliga hälsningar Cristopher

Svar:

Hej Christopher

Jag tycker det som Johannes Krysostomos skrev om Matt.17:9-13 går bra att applicera också på den texten från Lukas som du citerar:

"Vid den första ankomsten är nämligen Johannes Döparen föregångaren, och Jesus kallar honom Elia inte därför att han är det i verkligheten, utan därför att han fullbordar det mysterium som Elias ankomst innebär. För så som Elia kommer att vara föregångaren vid andra ankomsten, på samma sätt var Johannes föregångaren vid den första ankomsten"

Det handlar alltså att tolka texten mer bildligt än bokstavligt. Det ligger nämligen mera i linje med den semitiska och judiska mentaliteten på den tiden då dessa texter skrevs. Människor tänkte annorlunda än vad man gör idag. Berättelser och texter hade ofta en symbolisk betydelse och man uttryckte sig mycket med metaforer, bilder, liknelser och andra litterära former som kan kännas lite ovana för dagens västerländska människor som är vana att läsa mest tidningar, serier och titta på tv. En bibeltext kan t.ex. inte läsas som en dagstidning vilken har syftet att i få ord få fram ett objektivt händelseförlopp. Bibeltexten måste mediteras och begrundas i dess olika litterära skikt och nivåer. Den rymmer möjligheten till tolkningar på många olika nivåer; t.ex. historiskt, moraliskt, andligt.

Jesus själv använder sig flitigt att bildligt tal. Ett mycket tydligt exempel är Matt.5:29: "Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig".

Vad beträffar texten i Luk.1:17 "att Johannes Döparen ska gå före Gud med Elias ande och kraft" så menar jag att man kan ta den bildligt med utgångspunkt från 2Kung.2:9-14. Elisa ber om att få "en dubbel arvslott av Elias Ande" och får sin önskan uppfylld. Frågan är då vad som menas med ande här. Jag menar att det måste betyda den gåva som Guds Ande hade givit Elia. Man skulle då kunna omskriva Elisas förfrågan till "en dubbel arvslott av din andliga gåva". Det kan inte betyda Elias själ för den är hans och kan inte ges till någon annan enligt den bibliska människosynen.

Att "Johannes Döparen ska gå före Gud med Elias ande och kraft" skulle då betyda att Johannes Döparen skulle ha samma andliga gåva eller karisma som Elia hade. Man skulle också kunna säga att han skulle ha samma typ av kallelse som Elia. Man kanske skulle kunna gå så långt som att säga att han skulle ha samma kallelse och kraft.

I Bibeln säger man en person har en viss egenskap genom att säga att personen är den symbol som representerar honom, t.ex. som i 1Mos.49:9 "Ett ungt lejon är Juda",. Man menar då inte att Juda är ett ungt lejon utan att han är som ett ungt lejon: stark osv. På liknande sätt tycker jag man skall tolka Lukastexten ovan. Då betyder den att Johannes Döparen skall gå fram som i Elias ande och kraft.

Se även om kyrkofädernas syn på reinkarnation:
Död, uppståndelse och ingen reinkarnation

Samt tidigare svar om frågor om Elia:
Johannes Döparen och profeten Elia (2)
Johannes Döparen och profeten Elia

Team fråga prästen!