Etik och moral inom sjukvården

(2002-10-18)

Fråga

Vi är två elever som går på gymnasiet som just nu arbetar med ett projekt i kursen Religion A. Vi har valt att koncentrera vårt arbete på etik och moral inom sjukvården, och vill gärna ha lite olika synpunkter. Det skulle vara jättesnällt om ni vill besvara dessa frågor åt oss!
Hur ser den katolska kyrkan på:
1. Aktiv dödshjälp?
2. Organdonation - vem ska prioriteras (om det finns flera behövande)och varför?
3. Patientens vilja - hur stor frihet ska patienten få, t ex vad gäller utskrivning o dyl?
4. äldrevården och dess nutida brister?
Tack på förhand!
MVH Pernilla och Malin

Svar

Hej Pernilla och Malin!
1. Jag förutsätter den korrekta uppfattningen av begreppet "aktiv dödsshjälp". Vi kan inte medverka till den, eftersom vi inte rår över livet. Det är absolut okränkbart. Att "stänga av" maskinerna är dock inte att se som aktiv dödshjälp.

Se även:  Eutanasi på KatolikNu http://www.katoliknu.se/html/moral.htm#2b5b

2. Organdonation som sådan ställer vi oss mycket positiva till. Den skall dock vara medgiven helst av patienten själv, eller åtminstone av de närmaste anhöriga. Råder det brist på organ, är det läkarens omsiktiga ansvar att välja ut de mest behövande patienterna - ett ohyggligt svårt beslut. För att begränsa dem, önskar vi en bredare uppmuntring för organdonationer.

Genetisk forskning; stamceller, kloning, organdonation etc. på KatolikNu http://www.katoliknu.se/html/moral.htm#2b5d

3. Så länge patienten kan yttra sig, måste hans/hennes vilja respekteras. är dennes beslut/önskemål orealistiska eller uppenbart förvirrade - hur skall detta bedömas? - träder de närmaste anhöriga och läkaren in. I denna fråga finns det också åtskilliga lagar att följa.

4. Huvudbristen tycks mig vara överbelastad och utsliten personal. När man inte har tillräckliga finansiella resurser, borde man i högre grad främja de anhörigas och frivilligas insatser.
Det nämnda är snarare mina - något hastiga reaktioner. Mer omfattande systematiska svar hittar ni bl.a. i

Se även: Hälsa, sjukvård, åldrande på KatolikNu  http://www.katoliknu.se/html/moral.htm#2b5da

Erwin Bischofberger: Människovärdet vid livets gränser. Den finns på www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!