Exegetik


2000-05-16

Fråga


Jag undrar hur den "historiematerialistiska" synen på Bibeln ser ut?
Carl

Svar

Den historiematerialistiska synen på bibeln är i princip den marxistiska, d v s man ser dessa texter som uttryck för produktionsförhållanden och maktstrukturer. Det andliga är enligt Marx överbyggnaden på samhällsstrukturer, och de intellektuella och deras verksamhet syftar till att behålla och/eller maskera rådande maktförhållanden. Så får man en (i och för sig intressant) tolkningsnyckel till alla texter. Man frågar alltså: vem är det som här för ordet, och i vilket manipulativt syfte?

Team fråga prästen!