Exorcism - riten på latin

2000-09-13

Fråga

Hej
jag undrar om du kan ta lite av din tid och skriva ner lite om Exorcism och skriva ner orden på latin som man skall säga när man skall driva ut demonen från kroppen ett ord kan jag "God him self comands you" sen om du vill kan du skriva ned lite fakta om Exorcism för jag har nämligen ett skolarbete som handlar just om det ämnet.
Sen undrar jag om du själv har utfört någon sorts av djävuls utdrivning eller annan präst som du känner
Sen undrar jag om du tror på spöken demoner och andar/onda andar.
Du kan ju skriva tillbaks/Thomas

Svar

De nedanstående orden är närmast man kan komma det du är ute efter, vad jag kan se:

Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii , omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu + Christi eradicare, et effugare ab plasmate Dei. + Ipse te imperat....
Recede ergo (Vik alltså tillbaka ) in nomine Patris +, et Filii, et Spiritus + Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae + Crucis Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
( Jag exorciserar dig, orene ande, alla fiendens angripare, alla andar och legioner att i vår Herres Jesu + (han gör här korstecknet med krucifixet) Kristi namn bli utrotade och bortdrivna från denna Guds skapelse. + Han regerar över dig etc.
.Vik alltså tillbaka i Faderns + och Sonens + och den Helige Andens + namn. Ge plats åt den Helige Ande, genom detta heliga tecken + ; vår Herres Jesus Kristi kors: han som med Fadern och den Helige Ande lever och regerar, Gud från evighet till evighet.
Amen. )
Adjuro te, serpens antique, per judicem vivorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi, per eum, qui habet potestatem mittendi te in gehennam, ut ab hoc famulo Dei N.(namnet på personen), qui ad Ecclesiae sinum recurrit, cum metu, et exercitu furoris tui festinus discedat. Adjuro te iterum + (in fronte= i pannan) non mea infirmitate, sed virtute Spiritus Sancti, ut exeat ab hoc famulo Dei N., quem omnipotens Deus ad imaginem suam fecit. Cede igitur, cede non mihi, sed ministro Christi. Illius enim te urget potestas, qui te Cruci suae subjugavit...
Exi ergo, (far alltså ut) transgressor. Exi, seductor, plene omni dolo et fallacia, virtutis inimice, innocentium persecutor. Da locum, dirissime, da locum impiissime, da locum Christo...(ge plats åt Kristus)

Nej jag är ingen exorcist själv. Däremot var jag med om en för 10 år sedan ungefär. Det var en grupp med ungdomar som hade lekt med anden i glaset. Du vet ett glas som vandrar över bokstäver och stannar över olika bokstäver och bildar så ord och meningar. En av personerna fungerar som medium. Effekten av denna lek blev att en av dem förlorade talförmågan, en blev hysterisk, en blev helt passiv. Alla blev besatta på något sätt. Man försökte med psykologer och psykiatriker, men inget hjälpte. Bara Kristi makt i exorcismen hjälpte. Det var väntat, som jag ser det, för bara han har makt över demonerna.

Klart att jag tror att demoner finns. Det är uppenbarat av Gud i Bibeln och Kyrkan erfarenhet under 2000 år bekräftar det.

Du kan också läsa vad vi skriver på följande sidor:
Fråga prästen om exorcism: Fråga prästen om böner under exorcismen
Team fråga prästen!