Frågor om abort

Uppdaterad 2014-04-12

Skriva fråga/frågor

Berätta om abort inom den katolska kyrkan. (2012-10-15)

Abort före äktenskapet?(2007-08-26)

Två korta frågor handikapp och fosterdaignostik(2005-02-05)

När börjar ett liv?(2004-11-30)

Får man göra abort om man har blivit våldtagen?(2003-04-13)

Vad tycker judendomen och kristendomen om abort? (2003-01-05)

Hur ser den katolska kyrkan på abort? (2002-12-23)

Hur ser ni på abort?(2002-10-14)

Om du var en ung flicka (katolik) som blev våldtagen och sedan blev med barn, skulle du vilja ha barnet då? (2001-03-15)

Vi vet att den katolska kyrkan är emot abort och att sex utanför äktenskapet är fel, men vad anser Ni om fosterdiagnostik? Får man undersöka fostret eller är det förbjudet enligt tron? Om en kvinna och en man har anledning att misstänka att deras barn kan ha fått en ärftlig sjukdom, får de då inte ta reda på detta eller? Kan det finnas tillfällen då det är accepterat eller är det totalt förbjudet? (2000-10-28)

Om en flicka som har Dawns Syndrom skulle bli gravid, hur skulle man då göra? Skulle barnet adopteras bort, eller skulle hon få ta abort? Det framgår inte i frågan om hon är gift. (2000-06-12)

är det rätt eller fel att göra abort? (15.4.99)

När anser ni att fostret är ett liv som ska bli en människa? (1999-03-25)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster