Frågor om begravning

Skriva fråga/frågor
Kremering(2005-02-05)
Får man verkligen förvara en urna hemma hos sig själv? är det tillåtet att gravsättas i en privat trädgård i N-land? (2002-12-14)
Om man inte har någon bergavingsmässa, har detta någon betydelse för själens frälsning? (2002-08-07)
Varför tillåter Katolska Kyrkan tillåter kremering? (2002-07-22)
Finns det någon särskild begravningsbyrå med koppling till katolska kyrkan? (2002-03-08)
Vad är det för likheter och skillnader mellan det protestantiska och det katolska när man talar om begravning (2002-02-23)
Om man är katolik får man då begravas inom svenska kyrkan? Vad säjer katolska kyrkan om det?(2002-02-08)
Hur går en Katolsk begravning till? (2000-05-23)
Hur går en katolsk begravning till? är det så att den sker mycket snart efter personens bortgång och inte efter två veckor som hos Svenska kyrkan?- Hur är det med rökelse, används det?
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster