Frågor om bikt - försoningens sakrament

Skriva fråga/frågor

Vad händer om man syndar och inte biktar sig? (2015-04-19)

Varför det krävs av en katolik att bikta sig? Som jag ser det så kan ingen annan människa förlåta ens synder, det kan man bara göra själv. (2010-08-16)
Vad har bikten för betydelse för en katolik? (2010-05-27)
Har prästen tystnadsplikt också gentemot andra präster?(2010-04-02)
Fråga om skillnader och likheter mellan kristna kyrkor och samfund om – Bikten(2010-02-20
Frågor om tystnadsplikten(2010-02-20)
Bikt, bara för katoliker?(2006-10-15)
Kan du ge mig en kort presentation om bikt och själavård samt om olikheterna dem i mellan?  (2004-02-06)
Varför finns bikten??  är det en tradition som bara råkat hoppa in i religionen? Jag tycker att det verkar som lite bluff och båg, ett sätt för kyrkan (förr i tiden) att tjäna pengar. (2004-02-06)
Hur går en bikt till? (2003-01-05)
Vad är generalbikt förnågot och hur går den till? (2002-04-29)
Kan du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om bikten? (2002-03-15)
Skulle det, praktiskt taget, kunna vara du som dömer om jag kan få förlåtelse för mina synder eller inte? (2001-12-10)
Jag behöver bikta men eftersom inte finns någon katolsk kyrka, kan man gå till kyrkan som finns här i byn?? (2001-07-12)
Hur vet man att prästen själv inte begår synder långt värre än de man själv biktar sig för? Han kan ju ha väldiga problem det vet ju inte jag , en sådan vill man ju inte gärna bikta sig för(2001-07-12)
Kan allting bli förlåtet genom bikt, om inte var går gränserna? (2001-04-16)
Om man vill bikta sig hur går man tillväga ? (2001-02-21)
Att bikta sig via en sida på internet, är det moraliskt riktigt? (2000-06-16)
är bikten i katolska kyrkan alltid av bekännelse-förlåtelse-karaktär? (2000-06-11)
Hur vanlig är bikten i Katolska Kyrkan? (1999-10-26)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster