Frågor om djur, natur och miljö

Skriva fråga/frågor

Vad tycker ni om djurförsök? (2011-07-29)

Har djuren någon själ? (2010-02-20)

Vad tycker du om djurförsök?  (2004-02-10)

Hur ser du och den katolska kyrkan på djurens rätt?   Vad har djuren för värde jämfört med människan och vad har vi för rätt att ställa oss över dem?? (2002-10-23)

är det inte att slösa med djurs liv och att onödigtvis utsätta dem för lidande när man industriellt dödar och äter dem? (2002-06-16)

Har människan rätt att korsa olika arter (mosaikindivider) med hjälp av gentekniken? Man tillsätter då en eller flera gener från en art till en annan. Olika arter har ju korsats naturligt (enligt vetenskapen) och människan har länge haft kunskapen att korsa både växter och djur nuförtiden utan genteknik. T ex rosor. 1.(2002-06-11)

Anser ni att det av olika orsaker genom genteknik bör vara tillåtet att överföra främmande gener mellan arter? T ex medicinframställning (insulin), forskning (cancer till möss), växter (öka frostskydd, motståndskraft mot insekter/bakterier).(2002-06-11)

Jag måste få kommentera till vad du skriver om könsceller. Om vi t ex tar de ärtväxter som Gregor Mendel korsbefruktade. F-generationerna hos Mendels ärtväxter har ju sedan spritt sig, och man kan väl då säga att detta fått konsekvenser i kommande generationer. (2001-12-26)

Som jag förstår anser Ni det vara fel att korsa olika arter. Hur Ni kan tycka att något som kan hjälpa miljontals människor kan vara fel? (2001-12-26)

 

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster