Frågor om dopet

Skriva fråga/frågor

Jesus, som är Guds son, varför behövde han döpas av Johannes? (2010-11-17)
Kan en katolsk präst döpa barn som kommit till värden in vitro? (2010-08-16)
Vem kan bli fadder, vittne(2006-10-15)
Vilken skillnad är det mellan olika kristna kyrkor när det gäller dopet (2006-03-04)
Gudmor och gudfar uppgift och ansvar(2004-03-07)
Hur går ett dop till enligt den katolska kyrkan? (2003-01-05)
Hur kommer det sig att både de katolska och de ortodoxa kyrkorna har med olja i dopet? (2002-06-13)
Frågor om blandäktenkskap och dop (2002-04-28)
Kan du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om dopet? (2002-03-15)
Vad är det för likheter och skillnader mellan det protestantiska och det katolska när man talar om dop (2002-02-23)
Jag är varken döpt eller konfirmerad... vad innebär det? att satan kan ta över min kropp? (2000-07-31)
Använder katolska kyrkan nedsänkning vid dop (2001-05-20)
Hur ser ni på troendedop/vuxendop? (2001-05-20)
Om man efter att barnet döpts i ortodoxa kyrkan ångrar sig och vill döpa det i katolska kyrkan går det då att döpa barnet på nytt (2001-05-20)
Vad betyder dop och vad man gör under ett dop (2001-02-21)
Finns det stöd i Bibeln för barndop? Jag tycker det verkar lite konstigt att "tvinga" in ett spädbarn, som inte kan ta ställning själv, i ett samfund,religion etc. (2000-12-29)
Kan man döpa ett barn både ortodoxt och katolskt? (2000-10-22)
Jag har fått höra att första barnbarnet brukar farmor hålla vid barndop, enligt gamla seder å bruk. Finns detta skrivet någonstans och var i så fall? (2000-06-16)
Kan barndop försvaras Bibliskt? (2000-01-24)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster