Frågor om eukaristi - nattvard

Skriva fråga/frågor

Är det någon skillnad mellan protestantisk och katolsk gudstjänst (2013-03-24)

Kommunionsvälsignelse(2007-08-26)

Kommunion till "syndare"?(2007-08-26)

På vilket sätt var Jesus närvarande i brödet och vinet i den första nattvarden? (2006-03-04)

Kan en protestant ta emot katolsk nattvard?(2005-04-11)

Behövs det fler offer?(2004-11-30)

Kan en katolik ta emot den Protestantiska nattvarden?(2003-07-29)

Sakramentet i vinets gestalt(2003-03-15)

Hur går nattvarden till. med förberedelser m.m (2003-01-05)

Delar Katolska kyrkan aldrig ut vin vid sina nattvarder? (2002-12-09)

Jag undrar också varför protestanter inte får ta emot den heliga nattvarden tillsammans med er? (2002-10-24)

Vad säger du om någon hävdar att Eukaristin är kannibalism? (2002-10-24)

En katolik som skiljer sig får inte ta nattvard, varför det? Gäller avtängningen resten av livet? (2002-05-12)

När blir oblaten och vinet Kristi kropp och blod? (2002-04-29)

Kan du ge mig några skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om nattvarden? (2002-03-15)

Varför ringer prästen i en klocka när han kommer in i kyrkan?(den lilla klockan som sitter på väggen) (2002-03-02)

Vad är det för instrument som används vid mässan? (2002-03-02)

Vad är det för skillnad på mässa och högmässa? (2002-03-02)

Hur gammal är den mässceremonin som man nu har i bruk i de katolska kyrkorna? (2002-02-03)

Hur går en katolsk mässa till?(2002-02-08)

Kan hon som katolik deltaga i nattvarden i Svenska kyrkan? (jag förstår om ni ej vill uttala er för Svenska kyrkan, men vad säger er erfarenhet)? (2001-08-01)

Kan vi som ett par, ogifta eller gifta, till fullo deltaga i endera våra kyrkors gudstjänster, jag har förstått att jag som icke katolik ex. får ta kommunion om jag vid denna (med höger hand på vänster axel) markerar att jag ej är katolik? (2001-08-01)

Jag åkte till Spanien för att få mitt andra nattvard. På slutet av mässan fick vi brödet men inte vinet varför? (2001-02-21)

är jag som aktivt troende och frimodigt bekännande troende berättigad att deltaga i Er nattvard? Jag brukar ibland besöka Er mycket aktiva och vackra mässa i N-stad. Under nattvardsbönen bjuder prästen den som tror att deltaga i nattvardsgången. (2000-07-10)

Ges nattvarden varje gudstjänst i den katolska kyrkan? (1999-10-26)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster