Frågor om exorcism

Skriva fråga/frågor
Hur en exorcism går till, vilka det är som utför den och lite om dess historia. (förnyad 2001-06-04)
Jag undrar nu lite över hur pass utbrett det är inom den Katolska kyrkan att utöva exorcism? (förnyad 2001-06-02)
är det någon skillnad mellan Katolska kyrkan i Sverige och den i tex. Italien vad beträffar exorcism?
I så fall hur går ritualen till nuförtiden och hur var det förr? (förnyad 2001-06-02)
Jag läste i DAGEN att det kommit nya kriterier för när exorcism får tillgripas. (förnyad 2001-06-02)
Hur märker egentligen en person att han/hon är besatt? (förnyad 2001-06-02)
är det sant att man driver in andar om man läser utdrivnings orden på exorcismen baklänges? Har du sett en film som heter exorcisten? Jag undrar om du gjort någon sorts av djävuls utdrivning som t.ex. välsignat ett hus från onda andar? (2000-10-04)
Jag undrar om du kan ta lite av din tid och skriva ner lite om Exorcism och skriva ner orden på latin som man skall säga när man skall driva ut demonen från kroppen. Ett ord kan jag: "God him self comands you" sen om du vill kan du skriva ned lite fakta om Exorcism för jag har nämligen ett skolarbete som handlar just om det ämnet. Sen undrar jag om du själv har utfört någon sorts av djävuls utdrivning eller annan präst som du känner?
Sen undrar jag om du tror på spöken demoner och andar/onda andar? (2000-09-27)

Jag har alltid undrat hur en exorcism går till jag undrar om man måste vara en präst att kunna utföra exorcism. vad händer med de onda andarna när de lämnar människokroppen? Mina kompisar brukar kalla på andar det sägs att om man inte får ut andarna att något ont kommer att hända en. Ska dem inte hålla på med det eller är det bara ett roligt spel? (2000-09-27)
Jag undrar vilka böner/meningar exorcisten använder när han fördriver satan? Jag skriver ett arbete om Exorcism i skolan, vilket jag har upptäckt vara mycket intressant. (2000-07-30)
Varför är det bara "präster" som kan utföra exorcism? (2000-07-31)
Jag undrar vilka böner/meningar exorcisten använder när han fördriver satan? Jag skriver ett arbete om Exorcism i skolan, vilket jag har upptäckt vara mycket intressant. (2000-07-30)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster