Frågor om Frälsning - döden - livet efter detta

Skriva fråga/frågor

Tecken på väggen! (2011-07-29)

Hälsar anden på efter fem dagar? (2011-07-29)

Jag undrar hur säkra vi kristna kan vara på domens dag (2010-11-29)

Snälla hjälp mig. Jag har levt ett liv i förnekelse och synd så länge. (2010-11-29)

Vad menas med att kristendomen, judendomen och islam är uppenbarelsereligioner? (2010-11-29)

Hur uppkom tanken om dödssynder och vad innebär de? (2010-10-24)

Hur ser katolska kyrkan på begreppet "reinkarnation"?(2010-10-03)

Varför är det inte bra att praktisera yoga om man är katolik? (2010-10-03)

Finns det fler bibliska personer som har återuppstått? (2010-05-27)

Vem är kristen(2010-02-20)

Frälsning(2005-04-11)

Kyrkans missionsbudskap och evangelisering(2004-01-02)

återuppståndelse(2003-12-31)

Evigt liv i himmelen eller på jorden?(2003-04-13)

Gör Påvens närvaro vid kyrkomöten dessa ofelbara?(2003-03-16)

Frågor om skärselden  (2003-01-11)

Får man verkligen förvara en urna hemma hos sig själv? är det tillåtet att gravsättas i en privat trädgård i N-land? (2002-12-14)

Vad händer efter döden?  (2002-12-11)

Jag undrar hur det fungerar med att placera helgons reliker på olika ställen med tanke på kroppens uppståndelse en dag?  (2002-12-09)

Vägen till frälsning?  (2002-10-26)

Jag undrar om svarade i en fråga om var man hamnar efter döden  att man enligt den protestantiska tron tror att man sover i en slags "törnrosa sömn" med alla döda? (2002-10-30)

Jag undrar om hur det är i himlen, om man nu har så tur att man får komma dit. Jag har alltid haft svårt att föreställa mig ett liv i himlen, vad gör man, hur ser det ut, hur många är där? (2002-08-07)

Om man inte har någon bergavingsmässa, har detta någon betydelse för själens frälsning? (2002-08-07)

Frälsning för dem som levde före Jesus? De som levde före Jesus, de kunde inte känna till honom. är de förtappade? Kan någon av dem vara frälsta?(2002-06-14)

Vad anser ni om livets mening och livet efter döden? (2002-05-12)

Vad är det att bli frälst? (2002-05-12)

Om man är katolik får man då begravas inom svenska kyrkan? Vad säjer katolska kyrkan om det?(2002-02-08)

är det bra/nyttigt för barn att läsa om döden på det sätt som Astrid Lindgren beskriver den i Bröderna Lejonhjärta? (2002-02-04)

Var Judas Iskariot verkligen moraliskt ansvarig för att han förådde Jesus? Det var ju meningen att Jesus skulle förrådas och sen dö på korset för människornas synder. Verkade inte Gud genom Judas när han förråde Jesus? (2002-01-13)

Varifrån kommer allt detta prat om helvetet som en substantiell plats? Varifrån kommer idén om att helvetet bara skulle vara "att vara skild från Gud"? När började de olika teorierna ta form? (2002-01-13)

Jag undrar var våra döda anhöriga är som döda. Min syster dog plötsligt för ett år sen. Jag hade stort behov att veta var hon var, om hon kunde se och följa mitt liv. (2001-10-31)

Vad händer med de människor som levt på jorden innan inkarnationen och uppståndelsen? Vad händer med de människor som efter uppenbarelsen/uppståndelsen levt och dött i enlighet med sin kulturs sedvänjor? Jag föredrar ett bibliskt svar - med borträknande av skärseldsanalogier - och postulat av liknande karaktär. (2000-07-31)

Måste man ha någon tro för att komma till himlen?? (2000-07-31)

Gud gillar ju inte när man syndar?? eller hur? och han förlåter allt man gör?? men hur kommer man till helvetet om gud förlåter hela tiden?? vad krävs för att komma till helvetet istället?? (2000-07-31)

Hamnar satanister i helvetet?? varför då i så fall, gud förlåter alla?? (2000-07-31)

Jag är varken döpt eller konfirmerad... vad innebär det? att satan kan ta över min kropp? (2000-07-31)

Vilket / vilka Bibelställen grundar man sig på, när man räknar med en kommunikation och ett utbyte av bön och nåd mellan levande och döda? (2000-06-25)

Jag har en undran angående frälsningen utanför Katolska Kyrkan. Många tidigare teologer har ju hävdat att det inte finns någon frälsning utanför Katolska Kyrkan. och det har väl också varit Kyrkans officiella lära. Nu har tydligen II Vatikankonciliet upphävt den dogmen. Innebär det att kyrkan hade fel tidigare? ( förnyad 2001-06-07)

Finns det människor som har blivit änglar och kan man själv bli en ängel när man dör? (2001-05-20)

Går det att få kontakt med en nära vän eller släkting som är död (2001-03-31)

är det sant att om man kallar på en t.ex en död vän att man inte får kontakt med denne utan en ond ande i stället (2001-03-31)

Vad innebär befrielseteologin? (2000-12-28)

Vad innebär skärselden? (2000-12-28)

Jag har en fråga angående katolska kyrkans inställning till ett helvete. Skall de onda komma till ett helvete och de goda till himlen när de dör? (2000-10-22)

Var kan jag finna ett bibelställe i Bibeln där man skriver att man ska be för de döda? (2000-07-30)

Jag är lite nyfiken på dom sju dödssynderna och hur dom uppkom? (2000-07-09)

Finns det verkligen något som heter "de sju katolska dödssynderna"? (2000-06-11)

Jesus, var han en ande eller en livs levande kroppslig människa efter sin uppståndelse? (2000-06-02)

Jag undrar varifrån ondskan kommit, varför vi har krig på jorden om det finns en allsmäktig och god Gud och om man kan bli av med ondskan. (2000-04-14)

Hur ser Katolska kyrkan på livet efter döden? Finns det en himmel och ett helvete? Lever katoliker på ett visst sätt för att undvika helvetet? (2000-01-25)

Vem kan bli frälst? "Vi gör saker som vi vet går stick i stäv med vad vid känner är rätt. I alla fall har detta hänt mig. Vi vill ju inte synda, men denna kraft i oss som vi inte helt kan bli av med, gör att vi inte helt och i alla lägen kan motstå frestelser hur mycket vi än försöker".(1999-09-17)

Vem kan bli frälst? (1999-09-01)

Har påven avskaffat helvetet? (1999-08-15)

Hur blir man frälst? Hur blir man en kristen? Måste man vara katolik för att komma till himlen? (22.4.99)