Frågor om genteknik

Skriva fråga/frågor

Designa en bebis som räddar en annan persons liv (2010-03-02)
GNO och Katolska Kyrkan(2007-08-26)
Fosterdiagnostik(2006-03-04)
Genmanipulation rätt eller fel? (2004-02-15)
Hur ska man se på genteknik, tex genmodifierad mat, stamcellsforskning och kloning från ett kristet perspektiv? Det står ju inte något om detta i Bibeln! (2004-01-28)
Genmanipulation rätt eller fel?(2003-12-31)
Anta att det snart är möjligt att innan barnet fötts få ändra på dess kön, tycker du att det vore lämpligt att människor skulle få göra det?(2002-01-23)
Jag måste få kommentera till vad du skriver om könsceller. Om vi t ex tar de ärtväxter som Gregor Mendel korsbefruktade. F-generationerna hos Mendels ärtväxter har ju sedan spritt sig, och man kan väl då säga att detta fått konsekvenser i kommande generationer. (2001-12-26)
Som jag förstår anser Ni det vara fel att korsa olika arter. Hur Ni kan tycka att något som kan hjälpa miljontals människor kan vara fel? (2001-12-26)
I Er artikel får Ni det att framstå som om det finns en alkoholist-gen, rättare sagt står det att det finns en genetisk predisposition för alkoholism, vilket egentligen inte är fallet. (2001-12-26)
Vad anser er religion om mänsklig kloning? (2001-06-10)
Kan man tolka Bibeln på något sätt så att den säger något om mänsklig kloning? (2001-06-10)
Vill ni klona Jesus? (2001-06-10)
Vi vet att den katolska kyrkan är emot abort och att sex utanför äktenskapet är fel, men vad anser Ni om fosterdiagnostik? Får man undersöka fostret eller är det förbjudet enligt tron? Om en kvinna och en man har anledning att misstänka att deras barn kan ha fått en ärftlig sjukdom, får de då inte ta reda på detta eller? Kan det finnas tillfällen då det är accepterat eller är det totalt förbjudet? (2000-10-28)
Vilka för- och nackdelar finns det om man skall börja klona människor? Vilka följder/konsekvenser skulle det bli om man börjar att klona människor? (2000-10-28)
Vad anser Katolska kyrkan om genteknik? (1999-02-24)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster