Frågor om Gnostiker

Skriva fråga/frågor
Det finns drag av deism och gnosticismen i dessa grader (i frimurarorden), vilket tyvärr är en följd av att dessa strömmar fanns i samhället vid tiden för frimureriets utformning. Nuförtiden behandlas de just som uttryck för en tidsanda, ett historiskt fenomen. (2001-06-07)
Jag känner över huvud taget inte igen mig i det innehåll som beskrivs och de åsikter som tillskrivs frimureriet. (2001-06-07)
Jag undrar hur den Katolska kyrkan ser på Frimurareorden. (2000-03-15)
Varför vill Katolska kyrkan inte ha med Thomasevangeliet att göra?? (2001-01-15)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster