Frågor om gud

Skriva fråga/frågor

Vad är treeningheten?(2013-01-08)

Hur stor är Gud?(2013-01-08)

Anden? Vem är det? (2010-12-26)

Om gud är en allsmäktig kraft hur kan han ha en "enfödd" son? Strider det inte mot Guds natur att föda en enda son (2010-11-01)

Vad finns det egentligen för bevis på att Gud har funnits? (2010-04-17)

Den Heliga Ande(2007-03-31)

Hur försöker Katolska Kyrkan lösa teodicéproblemet?(2007-01-14)

Treenigheten(2006-02-25)

Finns Gud? Finns det några bevis?(2006-01-09)

Teodice problemetOm nu svaret är att det inte är Gud utan satan som orsakar ondskan så är det ändå underligt. är inte Gud mäktigare än honom. Det är på något vis bara för mycket. (2003-03-15)

* Varför tog gud gestalt i en konkret människa? (2003-01-18)

Pesonlig Gud? (2002-12-06)

är Gud och Jehova och Jesus samma person? (2002-10-24)

Förklara treenigheten,är det tre olika sätt som Gud kan uppenbara sig på?  (2002-08-18)

Vad en agnostiker?  (2002-08-05)

Hur kommer det sig Kan utvalda se Gud? Vad Menar Bibeln ? Eller var säger Katolska Kyrkan om detta? (2002-08-04)

På vilka sätt visar gud sin vilja för människorna? (2002-07-23)

Varför du tror på Gud? I (2002-06-16)

Varför tror du på Gud? II (2002-06-16)

Vart kommer gud ifrån, han skapade allt på jorden men vem skapade honom? (2002-06-16)

Hur dyrkas gudarna ??? (2002-06-16)

Vad är Gud ??? (2002-06-16)

Fråga om Guds väsen (2002-03-10)

Frågor om treenigheten (2002-03-10)

Frågor om Gud och skapelsen (2002-03-10)

Vad menar 2 Mose 33: 18 - 21? Syftar detta på Gud Eller Jesus Kristus ! (2002-03-10)

a sig själv när Jesus, Gud och heliga anden är samma varelse när han blev korsfäst?(2002-03-09)
Man kan ju också undra vad som menas när Bibeln säger att Gud ångrade det ena eller det andra. Dels kan man fråga sig hur Gud som är allvetande och fullkomlig någonsin skulle kunna ångra någonting, eftersom han redan från begynnelsen vetat vad som skulle ske, dels kan man fråga sig hur Gud, som är fullkomligt god, över huvud taget skulle kunna ha anledning att ångra något ont han gjort eller hotat att göra. (2002-02-14)

Hur kan Gud vara en treenighet, när Jesus var på jorden eller när Jesus dog å var borta i tre dagar? (2002-02-08)

Om det nu finns en Gud, varför finns det så mycket ondska här i världen, tror du? (2002-01-23)

Varför skulle eran "gud" skapa jorden och dess lidande om han vet hur historien kommer sluta? Det är ju ingen idé att skapa något som man vet kommer gå käpprätt åt det stället som ni "varnar" för om man inte tar jesus till sitt hjärta. Det verkar ju nästan vara ett litet sjukt spel av eran låtsasgud eller hur? (2002-01-13)

Jag har en fråga om katolska kyrkans syn på Guds immanenta och ekonomiska verksamhet. Hur ser uppdelningen i verksamhet ut mellan de tre personerna och hur skiljer dessa sig från varandra i immanens respektive ekonomi? (2002-01-13)

"Gud är allsmäktig, men han har gjort sig beroende av oss." Han är alltså beroende av oss? På vilket sätt då? (2001-12-10)

Vad menas med att Gud är oföränderlig? Hur kan Gud vara oföränderlig utan att det innebär att det är ungefär det samma att be till en sten som att be till Gud (det äger inte rum någon förändring)? Hur kan Gud förlåta våra synder om han inte går från ett tillstånd till ett annat?(2001-10-15)

Du tycker att det är fel att översätta "Kyrios" med Guds namn Jahve/Jehova i NT. Men det är ju många av dessa bibelställen som är direkta citat från GT. Och där står ju JHWH (=Guds namn, utan vokaler) då är det väl bra att återge dessa ställen med Guds namn även i NT ?? (2001-10-15)

Jag har svårt att förstå hur man kan säga att jesus är gud, om man har fel så har man brutit mot det första budet 5Mos 5:3"Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig". Jag har blivit uppväxt i tron att jesus är både messias och guds son men inte gud, detta har gjort mig förvirrad.(2001-07-12)

Var i Bibeln står det som ett faktum att Jesus är Gud? (2001-05-22)

Hvordan Deffinerer du Kaos? (2000-08-03)

Frågor om Kristen Gudssyn. (2000-07-10)

Jag har funderat ytterligare på det här med att Jesus = Gud Jag tror det och även på treenigheten. Men när jag läser Evangelierna, Apostlagärningarna och Romarbreven som jag gör nu så liksom frapperas jag av hur det verkar vara som om Sonen ändå inte är lika med Fadern.(2000-01-18)

Gudsbilden är Gud personlig eller en energi? Har inte alla religioner rätt? (25.3.99)