Frågor om Jesus Kristus

Skriva fråga/frågor

Jesus var aldrig en Jude, det står inte så i bibeln, men varför tror ni det?(2013-01-08)

Hur skall man kunna ha en personlig relation till Jesus? (2011-07-29)

Jesus, som är Guds son, varför behövde han döpas av Johannes? (2010-11-17)

Om gud är en allsmäktig kraft hur kan han ha en "enfödd" son? Strider det inte mot Guds natur att föda en enda son (2010-11-01)

Finns det fler bibliska personer som har återuppstått? (2010-05-27)

Att Jesus blev korsfäst, menade judarna, är ett bevis på att han inte var messias, hur resonerade man då? (2010-05-13)

Är det sannt att vår tideräkning inte stämmer om vi utgår från Jesu födelse: Jesus 4 år tidigare.(2010-03-23)

Nestorianernaville inte kalla Maria "Guds moder"(2005-10-21)

Jesus i historien?(2005-06-02)

Relation med Jesus idag(2003-03-15)

Var det Simon från Kyrene som bar Jesus kors, eller var det Jesus själv?  (2003-01-11)

Var Jesus Messias och varifrån kom han?  (2002-10-24)

Går Jesu ord före allt annat i bibeln.  (2002-10-11)

Vad tycker Jesus om själv försvar.  (2002-10-11)

Finns det något skrivet av Jesus?? (2002-08-04)

Var i Bibeln de står att Jesus föddes den 25 december. Om de inte står, då är julen falsk. (2002-07-23)

Varför måste Jesus lida? (2002-05-30)

Jesus dog för oss och för våra synder. ändå skriver Paulus i Kolosserbrevet 1:24 "Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött". Betyder det att Jesu lidande var inkomplett och frälsningen genom honom inte är fullständig? Vad hände egentligen när Jesus led på korset(2002-03-26)

Frågor om Jesus sista ord på korset. (2002-03-16)

Var Jesus en sann människa lik oss i allt utom i synd? (2002-03-10)

Frågor om treenigheten (2002-03-10)

Hur kan gud uppväcka sig själv när Jesus, Gud och heliga anden är samma varelse när han blev korsfäst?(2002-03-09)

Kunde Jesus skriva och läsa? (2002-02-08)

Varför fanns Jesus? (2002-02-08)

Hur vet man igentligen när Jesus föddes?? (2002-02-08)

Hur kan Gud vara en treenighet, när Jesus var på jorden eller när Jesus dog å var borta i tre dagar? (2002-02-08)

Du tycker att det är fel att översätta "Kyrios" med Guds namn Jahve/Jehova i NT. Men det är ju många av dessa bibelställen som är direkta citat från GT. Och där står ju JHWH (=Guds namn, utan vokaler) då är det väl bra att återge dessa ställen med Guds namn även i NT ?? (2001-10-15)

Jag har svårt att förstå hur man kan säga att jesus är gud, om man har fel så har man brutit mot det första budet 5Mos 5:3"Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig".Jag har blivit uppväxt i tron att jesus är både messias och guds son men inte gud, detta har gjort mig förvirrad.(2001-07-12)

Var i Bibeln står det som ett faktum att Jesus är Gud? (2001-05-22)

I den kristna Bibeln och den katolska står det i början på Johannes evngeliet "Ordet var gud". Medan det i Jehovas vittnens bibel står "Ordet var en gud". (2001-04-22)

Jesus, var han en ande eller en livs levande kroppslig människa efter sin uppståndelse? (2000-06-02)

Jag har funderat ytterligare på det här med att Jesus = Gud . Jag tror det och även på treenigheten. Men när jag läser Evangelierna, Apostlagärningarna och Romarbreven som jag gör nu så liksom frapperas jag av hur det verkar vara som om Sonen ändå inte är lika med Fadern.(2000-01-18)