Frågor om konfirmationen

Skriva fråga/frågor
Kan man bli Gudmor(fadder) om man inte är medlem i katolska kyrkan?(2005-04-11)
Gudmor och gudfar uppgift och ansvar(2004-03-07)
Vad är det för skillnad på när en katolik konfirmerar sig och när en ortodox konfirmerar sig? (2003-01-05)
Kan du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om konfirmationen? (2002-03-15)
Vad är det för likheter och skillnader mellan det protestantiska och det katolska när man talar om konfirmation (2002-02-23)
är konfirmation en följd av dopet på det sättet att när man kommer till en viss ålder så börjar man intressera sig för det oförklarliga saker omkring sig? (2002-01-30)
Jag har läst Therese av Jesusbarnets biografi. Där talades om att hon fick den Heliga Ande vid konfirmationen. Jag fick inte ihop det som jag lärt mig i sv.kyrkan. Visst får man Helige Ande vid konfirmationen men även innan vid dopet genom ordet m.m.(2001-12-21)
Varför går man till kyrkan, tar nattvarden, konfirmeras ? (2001-01-20)
Hur går en katolsk konfirmation till? (2001-02-15)
Varför går man till kyrkan, tar nattvarden, konfirmeras ? (2001-01-20)
Hur är den katolska synen på konfirmationen? I Svenska kyrkan är den en bekräftelse på dopet. (2000-06-16)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster