Frågor om kvinnosyn - kvinnans ställning

Skriva fråga/frågor

Hur ser den katolska kyrkan på kvinnor?(2013-01-08)

Hur ser katolska kyrkan på hedersrelaterat våld? (2011-11-19)

Eftersom att feminismen vill att kvinnorna ska leva efter sina egna villkor (skapade av dagens tankar) så krossas ju mycket av den gamla synen på exempel familjen. (2010-12-26)

Jesus talar om att man bör förlåta andra människor 7x70 gånger, men hade han även givet någon rådet att förlåta sin dotters eller sons mördare?(2010-12-26)

Finns det i Bibeln något specifikt om jämlikhet i äktenskapet? (2010-11-29)

Apokryferna till Nya Testamentet, ThomasevangelietHur ser katolska kyrkan på dessa? (2003-07-29)

Hur ska man leva efter bibelns lagardå de krockar med samhällets-tex jämställdhetsfrågor? (2003-07-29)

Kvinnas ställning enligt NT i Bibeln (2003-01-05)

Får kvinnor vara präster? (2002-10-14)

Finns det någon skillnade mellan pojke och flicka i katolska kyrkan? (2002-10-14)

Har kvinnor samma värde som män? (2002-10-14)

Var ligger skillnaderna mellan att vara pojke eller flicka i katolska kyrkan? (2002-07-21)

Det står tydligen i bibeln att kvinnor inte ska ha nån hög roll inom kyrkan. På något sätt upplevs som att kvinnor är lägre än män. frågan är varför och hur ska man tolka det.(2002-06-16)

Hur ser du på detta med kvinnliga präster? (2002-06-13)

Ofta har jag undrat varför Josef behövde skilja sig från Maria, när han upptäckte att hon var havande. Det borde väl vara tvärtom,att han skulle ta på sig faderskapet och skydda henne ? Vad var det för lagar i judendomen som gjorde att detta var det bästa han kunde göra för den heliga Jungfru Maria ?(2002-03-26)

12 frågor till en katolsk präst, om kvinnan (2002-03-09)

Vilka var de viktigaste kvinnorna i Bibeln och VARFöR var de viktiga? (2002-02-22)

Vad hade kvinnorna för roll till Jesus. Vad utförde te.x de kvinnor som vandrade med jesus för något som var viktigt? (2002-02-22)

Jag undrar varför Maria inte hade sex EFTER hon fött Jesus? (2002-02-12)

Vilka rollförväntningar finns det på kvinnor och män i Sverige resp. din religion anser du? (2002-02-10)

Hur ser man i "stora" drag på kvinnan i Bibeln. Om man anser att hon ska underkasta sig mannen? m.m... (2001-12-05)

Varför får inte kvinnor bli präster inom den katolska kyrkan (2001-04-16)

Män och kvinnor enligt Första Korintierbrevet 11 Skall kvinnan som tecken på underkastelse bära släöja under gudstjänsten? (2001-01-15)

Står det i Bibeln att mannen får slå kvinnan?? (2001-01-15)

Hur ser kvinnans roll ut i de religiösa traditionerna i katolska kyrkan? När det gäller t.ex. kyrkobesök och högtider. Skiljer sig kvinnans uppgifter från mannens? (2000-11-05)
Finns det något som skiljer kvinnans roll i familjen från mannens när det gäller arbetsuppgifter och agerande? Bör mannen och kvinnan ha olika ansvarsområden i familjen och hemmet? Har katolska kyrkan några åsikter eller rekommendationer om vem som ska sköta barnen och hushållsarbetet och vem som ska yrkesarbeta?(2000-11-05)

Varför får inte kvinnor vara präster inom den katolska kyrkan? (2000-11-05)

Ska kvinnan behaga och mannen försörja? (2000-10-11)

Hur ser den idealkvinnan ut för dig? (2000-10-11)

En kvinna som har tre barn har varit hemmafru i snart tio år. En dag bestämmer hon sig för att skaffa sig en utbildning och göra karriär, detta trots att hennes man kan försörja familjen. För barnen innebär detta också att dom nästan aldrig får träffa sin mamma på kvällar och helger. Gjorde kvinnan rätt som valde att göra karriär framför att vara hemma hos barnen? (2000-07-01)(uppdaterad 2000-09-24)

Hur ställer kyrkan sig till en situation där en kvinna blir gravid utanför äktenskapet? Både beträffande kvinnan och barnet! (2000-06-12)

Varför står det i Första Korinthierbrevet 11:7 att mannen inte behöver ha nåt på huvudet när han ber, men det måste kvinnan eftersom hon är en avbild av mannen. Varför står det i samma kapitel i 14:34 att kvinnan ska tiga i församlingen och inte mannen. (2000-06-04)

är det sant att om mannen tröttnar på kvinnan kan han ge henne pengar och skicka bort henne? 2000-06-01

Vi är två flickor i årskurs åtta. Vi undrar lite saker om den katolska kvinnosynen: Vad tycker du om den ortodoxa och den 'protestantiska kvinnosynen? (2000-04-27)

Om en tjej blir våldtagen och blir med barn, har hon mer rätt att göra abort än en tjej som har blivit med barn av misstag? (1999-03-25)

Hur ser katolska kyrkans kvinnosyn ut? "En jättefråga, men vi är väl mest ute efter om det strävas efter jämlikhet eller inte" (1998-04-15)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster