Frågor om kyrkan

Skriva fråga/frågor

Två frågor om påven
1. Varför är inte alla påvar helgonförklarade?
2. Jag har hört många präster inom romersk katolska kyrkan som inte gillar det påven säger
(2010-10-03)
Hur ser katolska kyrkan på befrielseteologin? (2010-05-13)
Andra Vatikankonciliet(2007-03-31)
Tradition och politik(2007-03-31)
Hur försöker Katolska Kyrkan lösa teodicéproblemet?(2007-01-14)
Gör Påvens närvaro vid kyrkomöten dessa ofelbara?(2003-03-16)
är det skillnad på kyrkomöten? (2002-07-23)
Vilka möjligheter har den katolska kyrkan att möta människors andliga behov framöver? (2002-06-13)
När lärjungarna fick en del av Anden? Vart dom gudomliga då?? (2002-02-08)
Hur vet du att den katolska kyrkan är just den sanna kyrkan? Eller finns det flera sanna kyrkor? (2001-12-10)
Hur kan man veta att den katolska kyrkan är sann? (2001-12-10)