Frågor om liturgi - gudstjänst

Skriva fråga/frågor

Hur ska Krusifixet på altaret vara vändt?(2015-04-15)

Varför firar vi i Sverige Jesu födelse på Julafton, och inte Juldagen? (2010-10-15)
Jag undrar ifall det finns några "oskrivna" eller ja kanske till och med skrivna regler på hur man ska vara klädd i kyrkan (2010-09-11)
hur ortodox påsk skiljer sej från katolsk eller protestantisk(2010-03-23)
är det någon skillnad på utseende mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan (2010-02-18)
Huvudbonader man / kvinna under gudstjänst mm(2007-08-26)
Liturgisk utveckling i kyrkan(2007-07-31)
Vår Fader(2005-10-21)
Jesu lidande och offer(2004-01-02)
Hur firar man påsken och julen i den katolska kyrkan?(2003-12-31)
Fråga om Katolska kyrkans psalmer (2003-02-09)
Frågor om Gudstjänst. (2003-02-09)
Gudstjänst? (2002-10-26)
Jag har för mig att katoliker har många olika färger som representerar olika saker och högtider vad betyder isåfall de olika färgerna? (2002-10-11)
Hur firas gudtjänsterna i Katolisismen ???
När räknas man som katolik? är det något man är från födseln eller från dopet?(2002-03-02)
Mässan leddes av två personer, som vi tog för präster. Var båda präster eller var den ene bara "lärling"?(2002-03-02)
I mässans inledning bad en präst en av de närvarande att läsa upp en text ur en skrift. Var det bara en valfri person, eller var det något speciellt med honom?(2002-03-02)
Min vän och jag fick inte ta del av vinet och oblaten. Varför? (2002-03-02)
Vad är skillnaden mellan en mässa och en gudstjänst? (2002-03-02)
Ett parti av mässan bestod av att man läste "fader vår" Det var först när man kom fram till delen"… och inled oss icke i frestelse…"som den version vi är vana vid att höra skiljde sig från den vi här fick uppleva. Inom protestantismen fortsätter man ju med "…ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet…(amen)."Men här läste den katolske prästen en liten text emellan som vi inte alls kände igen innan alla i sonika slutade med "ty riket är ditt"delen.(2002-03-02)
Mitt under mässan började alla skaka hand med alla och önska varandra "Kristi frid" (2002-03-02)
Varför ringer prästen i en klocka när han kommer in i kyrkan?(den lilla klockan som sitter på väggen) (2002-03-02)
Vad är det för instrument som används vid mässan? (2002-03-02)
Vad är det för skillnad på mässa och högmässa? (2002-03-02)
Vi kommer förmodligen att få ta vatten ur en "Stenskål" och göra någon form av korstecken. Varför gör man detta? (2002-02-03)
Hur gammal är den mässceremonin som man nu har i bruk i de katolska kyrkorna? (2002-02-03)
Hur går en katolsk mässa till? (2002-02-08)
Jag undrar när protestantiska fastan infaller? (2002-02-03)
Jag skulle också vilja få information om seden att teckna kors i pannan med aska vid Askonsdagen. Jag har hört att man inom katolicismen har haft för sed att bränna t.ex. sälgkvistar och sedan låta prästen teckna just ett kors i pannan på människor som tecken på botgöring. Vad betyder det? (2002-02-03)
Vad innebär ordet "botgöring"? (2002-02-03)
Jag undrar om man som katolik får äta kött (skinka, fågel) på Julafton Eller är det enbart fisk som man får äta? (2001-12-21)
Jag håller på med ett skolprojekt som handlar om vår gamla tradition "Allhelgona". Jag skulle vilja veta lite om vilka helgon som firades i sverige för länge sedan.....Och varför de firades. (2001-10-31)
Hur firar ni kristna Kristi himmelsfärdsdag och Pingst (2001-07-14)
Hur firar katolikerna nyår (2001-06-10)
Jag undrar vilka de fjorton stationerna för Jesu lidande är. (2001-06-20)
Hur går själva ceremonin till vid saligförklarning respektive helgonförklaring (2001-04-22)
Hur ser det ut i en katolsk kyrka inuti framme på och runt altaret (2001-03-15)
Vilken bakgrund har korstecknet och var kommer det ifrån? Vilken innebörd har korstecknet? I vilka sammanhang används det? Säger man något i samband med att man gör det?(2001-03-04)
Jag åkte till Spanien för att få mitt andra nattvard. På slutet av mässan fick vi brödet men inte vinet varför? (2001-02-21)
Hur firas allhelgonahelgen? (2001-02-04)
Hur och varför firar ni gudstjänster och olika högtider? (2001-01-27)
är det möjligt att själv välja kyrka för en begravningcermoni? (2001-01-24)
Hur ser en katolsk kyrka ut inuti ???? Varför???? (2000-11-05)
Finns det några heliga platser i såna fall vart ? (2001-01-20)
Jag skulle vilja veta lite grann om katolska symboler och hur det ser ut inuti en katolska kyrka och gärna varför ni använder just de symbolerna och varför er kyrkas innandöme ser ut så. (2000-06-15)
Firar katoliker jul och påsk som protestanter eller ortodoxa? (2000-06-11)
Hur firar katoliken påsken från morgon till kväll, vad ni äter och vilka förberedelser ni har..?. (2000-06-02)
Hur går en Katolsk begravning till? (2000-05-23)
Jesus föddes ju på juldagen, vilket alltid firas den 25 december. Han dog på långfredagen, men denna högtid flyttas hur som helst. Hur kan påsken förskjutas med ibland en hel månad? (2000-04-04)
Vad är anledningen till att man använder rökelser under gudstjänsterna? (2000-02-01)
Vad symboliserar rökelsen? (2000-02-01)
Vilka är katolska kyrkans främsta högtider, varför? (1999-11-25)
Hur går dessa högtider till? (1999-11-25)
Hur går en katolsk gudstjänst till? (1999-09-04)
Hur går en katolsk begravning till? är det så att den sker mycket snart efter personens bortgång och inte efter två veckor som hos Svenska kyrkan? - Hur är det med rökelse, används det?

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster