Frågor om ockultism, magi, spiritism

Skriva fråga/frågor

Varför är det inte bra att praktisera yoga om man är katolik? (2010-10-03)
Vad är spiritism(2006-02-25)
Vad anser katolska kyrkan om spiritism?(2003-03-16)
Fråga om slagruta och pendel (2003-02-02)
Frågor om ockultism, magi och Guds existens (2002-12-09)
Kan du lära mig vit magi  (2002-10-24)
är det fel att söka kontakt med andar? Vit magi och god häxkonst(2002-04-28)