Frågor om prästvigning

Skriva fråga/frågor

Är det någon skillnad mellan protestantisk och katolsk gudstjänst (2013-03-24)

Om man läser teologi kan man bara efteråt bli präst? (2010-11-30)

Två frågor om påven
1. Varför är inte alla påvar helgonförklarade?
2. Jag har hört många präster inom romersk katolska kyrkan som inte gillar det påven säger
(2010-10-03)

Huvudbonader man / kvinna under gudstjänst mm(2007-08-26)

Apostolisk succession(2005-04-11)

Vad innebär en prästvigning? (2003-01-05)

Kan vi vara säkra på att Petrus grundade en påvlig sucession i Rom?  Vad har vi för bevis för detta? (2002-10-23)

Jag undrar var i prästvigningsceremonin sker det viktigaste, hur märks det?  (2002-10-23)

Får kvinnor vara präster? (2002-10-14)

Får katolska präster gifta sig eller vara gifta? (2002-10-14)

är det sant att katolska präster i USA har förgipet sig på barn? (2002-09-10)

Får katolska präster vara gifta? (2002-07-21)

Varför ska en präst leva i celibat? Vad fyller det för funktion? Finns det något negativt/positiv med det? (2002-06-16)

Vilka är dina åsikter angående celibattvånget? (2002-06-13)

är inte celibatet lika verklighetsfrämmande som att sluta andas? Blir det inte bara hyckleri av det hela? Fråga är inte om driften finns utan snarare att den måste kanaliseras. (2002-03-16)

Kan du ge mig några skriftställen där jag kan läsa om prästvigningens sakrament? (2002-03-15)

Kan någon som är präst förklara sitt kall. hur det kändes liksom? (2002-03-03)

Vad har man för förpliktelser som präst? (2002-03-03)

är du politiskt intresserad, och i sådana fall lägger du dig i politiska frågor? (2002-01-29)

Hur kom det sig att just du blev präst? (2001-12-10)

Vad menas med prästvigning (2001-04-16)

Varför får inte kvinnor bli präster inom den katolska kyrkan (2001-04-16)

Vad gör prästen (2001-04-16)

Hur lever man som en präst? (2001-04-03)

Vilka titlar förekommer bland katolska präster (2001-03-15)

Jag undrar vad en prästvigning är? (2001-01-31)

Hur mycket teologi och filosofi studerar en "vanlig" blivande katolsk präst? (2001-01-27)

Vad finns det för fördelar/nackdelar för församlingen med att ha en katolsk präst som lever i celibat? (2000-11-05)

Jag undrar om det är någon skillnad mellan en katolsk och en ortodox prästvigning? (2000-10-11)

Hur vet man att man är kallad att leva som Präst? (2000-08-03)

Behövs en högste ledare inom kyrkan? Om vi nu bortser från vad som står i Bibeln om hur Jesus gav Petrus uppgiften att styra över och "hålla samman" de apostlar/ biskopar som redan utsetts. Vad anser du? (2000-06-05)

Varför får inte kvinnor vara präster? Undrar två flickor i årskurs åtta.

Hur går valet av påve till? 2000-02-02)

På vilket sätt skiljer sig prästens roll i den katolska kyrkan jämfört med t.ex den i svenska kyrkan? (1999-09-13)

Om man vill bli katolsk präst, var, o hur länge skall man läsa då? (22.4.99)

Måste en katolsk präst vara ordensknuten? (1999-11-25)

"Om påvens makt och överhöghet" (20.4.99)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster