Frågor om Protestantism

Skriva fråga/frågor

Är det någon skillnad mellan protestantisk och katolsk gudstjänst (2013-03-24)

Många protestanter säger att vi katoliker tillber Maria och inte Jesus. (2010-12-26)

Varför fick Luthers protester mot den katolska kyrkan fick så stor genomslagskraft i Europa under 1500-talet? (2010-12-26)

Tar inte de lutheranska kyrkorna och deras präster kristendomen och vårt tro för givet? (2010-11-30)

Varför har den kristna läran försvagats i protestantiska länder? (2010-11-30)

Vilka de faktorer som ligger bakom att kristendomen successivt fått mindre inflytande i Västeuropa? (2010-11-17)

Varför är man konvertit när man blir katolik från ex. Svenska (2010-11-17)

Kristna religionen i dagens samhälle, försvagad kristendom (2010-11-01)

Hur kan jag som inte är katolik delta i nattvardsbordets gemenskap i en katolsk mässa. (2006-10-15)

Vad är det för skillnad mellan katolicism och protestantism?(2003-03-15)

Döden och Nattvarden(2002-10-24)

Du säger att till skillnad frånprotestanter så lägger ortodoxa och katolska kyrkorna fram ett offerför att symbolisera Jesus offer när han dog på korset. Skulle du kunna utveckla det lite? (2002-02-13) Hur kommer det sig, tror du att det finns såmånga olika samfund, fast alla tror på samma bibel? (2002-01-23) "Det finns tveklöst mycket väldigt bra ikatolska kyrkan, men för mig är sann ekumenik omöjligså länge katolska kyrkan menar sig vara de enda som fullödigthar frälsningens fullhet. (2001-11-02)

I Bibeln står ju att vi blir rättfärdiga av tro allena och inte av gärningar eller något annat sommåste till utanför detta löfte,hur ser ni på det? (2001-07-12)

Hur kunde den protestantiska läran spridas så fort och bli så populär i norra Europa? (förnyad 2001-06-07)

Varför tyckte Martin Luther om Romarbrevet 1:17? (förnyad 2001-06-07)

Vad anser katolska kyrkan om protestantiskakyrkor beträffande deras kristenhet (2001-05-20) Har den katolska kyrkan har valt att ställa sigutanför det ekumeniska arbetet (2001-04-22)

Reformationen i Tyskland 1517-1555, hur gick den tilli relation till samhälle och politiska relationer? (2001-03-23)

Vad är skillnaden mellan en katolik och enkristen? (2001-01-24) Vad tycker du om den Svenska Kyrkan? (2000-12-28)

Hur förändrades kyrkorummet när Sverigeblev protestantiskt? (2000-12-12)

Jag skulle vilja veta vilka de främstaskillnaderna är mellan katolsk, protestantisk och grekisk-ortodox troär? (helst mellan protestantisk och grekisk-ortodox)Detta pga avatt jag själv är protestant och min pojkvän ärgrekisk-ortodox. Ge mig gärna tips på bra böcker där jagkan läsa om skillnader inom Kristendomen och hur de uppkom.(2000-08-03)

Vet du hur nattvardsfirandet går till i Svenkakyrkan? (2000-07-15)

Jag undra över den katolska synen påpingstkyrkan och Andens gåvor...har ni Andens gåvor. Jag harhört att alltfler katolska medlemmar och präster börjar blifyllda av Andens gåvor? (2000-06-11)

Att vara en mogen kristen betyder väl inte atttillhöra ett samfund, alla gånger? Jesus säger"sanningen skall göra er fria" inte vad någonmänsklig guru har sagt (2000-05-07)

Firar katoliker jul och påsk som protostantereller ortodoxa? (2000-06-11)

Jag vet att ett stort antal människor i Sverigehar övergått från Svenska kyrkan till den katolska kyrkan.Vadanser du ligger bakom detta? (2000-02-02)

Vet du i vilken grad människor lämnarbåde den protestantiska till katolska och katolska till protestantiskakyrkan? (2000-02-02)

Vad är skillnaden mellan de katolska,ortodoxa och protestantiska kyrkornas tro etc. (1999-09-02)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster