Frågor om sakramenten

Skriva fråga/frågor

Hur skall man kunna ha en personlig relation till Jesus? (2011-07-29)

Vilka är sakramenten(2006-10-15)

Vem kan bli en diakon(2006-03-04)

Frälsningoch sakrament var har dessa för samband (2005-04-11

Sakramenten(2005-02-05)

Frågor om katolska kyrkans syn på apokryferna och sakramenten (2003-01-25)

Sju frågor om sakramenten(2003-01-05)

Hur firas gudtjänsterna i Katolisismen ???

Vad har ni för ritualer? Har ni konfirmation, mm.(2002-05-15)

Vad har sakramenten för betydelse hos en katolik? (2002-02-08)

Fanns det sju sakrament under Jesu tid? Vill du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om det? (2001-12-10)

 

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster