Frågor om självförsvar, krig

Skriva fråga/frågor

Får man skydda sina anhöriga och barn?
(2011-11-12)

Terrorism(2005-06-02)

En fråga om krig i Guds namn(2005-02-05)

Heliga krig (2004-11-30)

Finns det några rättfärdiga krig? (2004-11-30)

Det är ju vissa problem på NordIrland mellan katoliker och protestanter. Har katolicismen stött på problem tidigare? (2002-12-23)

Kan man kalla den kristna/katolska tron för en ickevåldsreligion och stödjer den katolska kyrkan t. ex vapenvägrare? Det femte budet lyder ju "Du skall icke dräpa", finns det några undantag för detta bud? (2001-11-21)

Hur ställer sig katoliker till militärtjänstegöring och deltagande i krig mot andra nationer eller enkelt sagt mördande av andra med bröder oavsett nationalitet.Vad jag förstår så militärvägrar inte ni, är det så? (2000-12-29)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster