Frågor om sjukdom, sjukvård och plastikkirurgi

Skriva fråga/frågor

Hur ser katolska kyrkan på könsstympning?(2011-11-19)

Hur ser katolska kyrkan på samboskap? (2011-11-19)

Jag undrar hur Kristendomen tar ställning till alkoholism/alkoholister? (2010-09-11)

Kan en katolsk präst döpa barn som kommit till värden in vitro? (2010-08-16)

Vilken syn har katolikerna på sociala och kulturella företeelser, likheter och olikheter, när det gäller hälsa, sjukdom, åldrande eller handikapp? (2010-06-05)

Vilka uppfattningar har katolikerna om läkarrollen/sjukrollen och vårt svenska system för vård och omsorg? (2010-06-05)

Provrörsbefruktning IVF(2007-03-31)

Organ donation?(2006-10-15)

Hur ställer du dig som kristen till organtransplantationer(2003-07-29)

Skönhetsoperation (2003-01-09)

Hur ser katolska kyrkan på organdonation - vem ska prioriteras (om det finns flera behövande)och varför?  (2002-10-26)

Vad gör ni för handikappade? (2002-07-21)

Vad ni har för uppfattning om medicinsk behandling och om sjukrummets utsmyckning?(2002-06-14)

Katolska kyrkans inställning till skönhetsoperationer (2002-06-14)

Vad säger katoliker angående att ta organ från djur och transplantera de i människor, exempelvis ett grishjärta eller dylikt till en människa? (2001-09-29)

Vad anser kyrkan om organdonation, dödsbegreppet? är en person död när hjärnaktiviteten upphört men personen hålls vid liv åndå)och obduktion? (2001-09-29)

Jag undrar vad ni anser att hälsa innebär, vad är det som gör att ni som katoliker mår bra? När man är sjuk hur ser ni på olika behandlingar, är det tillåtet?
Vem sköter omvårnaden och omsorgen? (2001-09-23)

Vilka eventuella problem som kan uppstå när man som katolik kommer i kontakt med svensk sjukvård? Vad är det som skiljer sig mellan katolsk och svensk sjukvård? Olika behandlingsformer? Obduktion? Donation? (2000-09-27)

Jag undrar nu vad den katolska kyrkan säger om skönhetoperationer (2000-03-31)

Hur inverkar den katolska tron på den enskilda individen i en invand kontext respektive främmande kontext i vården vilka konsekvenser som religionens grundläggande idéer kan medföra angående synen på miljö, hälsa och livskvalitet med hänvisning till vårdpersonalens beredskap att kunna hantera kulturmöten i vården. (1999-11-09)

är omskärelse en katolsk tradition?  (2003-01-13)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster