Frågor om Skapelsen, människan, livets mening

Skriva fråga/frågor

Tycker Du att det är rätt att kombinera kristen tro med evolutionsteorin? (2010-11-17)
Varför ska jag få vara så lycklig, när en bra dag för min vän är att hon orkar resa sig ur sängen själv? (2010-10-03)
Det som verkar vara gemensamt för allt mänskligt liv är lidandets centrala plats. Det är lidandet som rätt skall bokföras i debet och kredit med Herren själv som kamrer, inte kärleken som man ju annars skulle vilja tro.(2010-09-11)
Vilken syn har katolikerna på sociala och kulturella företeelser, likheter och olikheter, när det gäller hälsa, sjukdom, åldrande eller handikapp? (2010-06-05)
Hur ser katolska kyrkan på befrielseteologin? (2010-05-13)
Vetenskap kontra religion (2010-05-13)
Vad menas med kristen människosyn? (2010-04-17)
Hur harmoniserar kristendomen skapelseberättelsen med den naturvetenskapliga uppfattningen om världens skapelse?(2010-04-17)
Varför tror du att Sverige är ett så välmående land med tanke på hur pass sekulära vi är? (2010-02-20)
Hur kan man tro på en "skapare" där uppe som det inte finns ett enda bevis på att han finns?(2010-02-20)
Om nu gud skapade människan, och han är emot homosexuella varför skapade han då människor som är homosexuella?(2010-02-20)
Har djuren någon själ? Vad händer när den dör?(2010-02-20)
Den katolska kyrkans syn på livet och meningen med livet och även den fria viljan.(2007-08-26)
jag undrar vad livets mening är?(2007-08-11)
är människan ett djur(2007-03-31)
Pre-destination eller fri vilja?(2007-03-31)
Hur försöker Katolska Kyrkan lösa teodicéproblemet?(2007-01-14)
Skapelsen och evolutionen(2006-10-15)
Kristendom och vetenskap(2006-03-04)
Vetenskap för eller mot?Fem frågor om vetenskap och två frågor om kvinnosyn (2006-02-25)
Skapelsen vs evolutionen(2006-01-09)
Har Livet uppståt genom Evolution eller skapelse?(2005-06-02)
Varför skapade Gud jorden?(2005-02-05)
Meningen med livet?(2004-02-15)
Vad för rätt har djur?(2003-04-13)
Själ - självmedvetande och fri vilja(2003-04-13)
Teodice problemetOm nu svaret är att det inte är Gud utan satan som orsakar ondskan så är det ändå underligt. är inte Gud mäktigare än honom. Det är på något vis bara för mycket. (2003-03-15)
Den Kristen syn på den fria vilja  (2003-01-11)
är inte det "onda" bara vårt ego? ormen i paradiset tolkar jag som att människans ego föddes alltså hjärnans övertag gentemot vårt högre jag, anden. (2002-12-15)
Varför tror ni man kan komma till skärselden? (2002-10-24)
Tre telogiska frågor om astrologi, ondska och determinism
Var är kyrkans syn på satan och ondska? (2002-10-23)
Informerade Gud bara palestinierna om sin existens? Varför lät han alla andra leva i okunskap om att han fanns. Eftersom han är allsmäktig, enligt er, så borde han ju åtminstone kunna ge andra samma chans. (2002-04-24)
Om det finns liv på andra planeter i universum har dom då blivit skapta av samma Gud i så fall? (2002-08-07)
Synd och Astrorider (2002-08-05)
Vad en agnostiker?  (2002-08-05)
Vad är egentligen Liv, död, kärlek, äktenskap, mystik osv.....`???? (2002-06-16)
Frågor om Gud och skapelsen (2002-03-10)
är själen resultat av processer i hjärnan? (2002-03-09)
Hur är det möjligt att det skulle kunnat utvecklas en mänsklighet efter Noaks ark? det blir ju incest och inavel! kan du ge mig en förklaring till hur det gick till? (2002-03-05)
Om det nu finns en gud, varför finns det så mycket ondska här i världen, tror du? (2002-01-23)
Varför skulle eran "gud" skapa jorden och dess lidande om han vet hur historien kommer sluta? Det är ju ingen idé att skapa något som man vet kommer gå käpprätt åt det stället som ni "varnar" för om man inte tar jesus till sitt hjärta. (2001-12-23)
Ingen människa föds till att vara ond? Människor drivs till brott. På så sätt tycker jag det är dåligt att inte alla får samma chans att få ett meningsfullt liv. (2001-12-23)
Vad är den katolska kyrkans syn på meningen med livet? (2001-12-10)
Vad tror du är meningen med livet och tror du på att ödet finns? (2001-12-10)
Vad har en kristen person för bibelsyn på skapelseberättelsen? (2001-10-21)
Grundtrygghet anser jag som psykolog har att göra med de psykologiska följderna av känslomässigt trygga föräldrar. Du kan vara djupt troende och ändå inte ha en grundtrygghet. (2000-10-15)
"Martin är storätare. När han äter så tappar han kontrollen över sitt ätande och "slukar" allt han kommer över besinningslöst. Trots att han äter tills han spyr så dröjer det inte många timmar innan han äter igen. Varför storäter Martin och hur kan vi hjälpa honom enligt kristendomens människosyn? (2000-09-21)
Hur kan det finnas sådan ondska? Det som hände i US den 11/9..? Jag som söker så efter något gott att tro på. Jag skulle vilja att Gud hittade denna sårade själ. Hur ska jag bära mig åt?? Jag ber och läser och söker men hittar ingen tröst i mitt liv. (2000-09-13)
Jag har aldrig sett något övernaturligt och forskarna vet att det var Big Bang som skapade världen, samt att människan upptog ur vatten och inte ur "guds händer". (2000-07-31)
Om ett hus brinner ner med samt 4:ra innebrännada, pga. av en påglömd kaffe kokare. är det å satans verk eller är det bara slumpen? om det bara är slumpen, var går gränsen till satans verk då? (2000-07-31)
Min tro befinner sig på ständig kollisionskurs med min vetenskapliga utbildning. Tron är ju just tro, och över hela skapelsen vilar Paulus ord att en människa kan aldrig förstå skapelsen. Hela vetenskapen är ju uppbyggd runt att försöka förstå världen. (2001-07-08)
Består själen av materia? Om den inte består av materia, hur kan den påverka vår materiella och fysiska kropp?Om den består av materia, är inte själen också underkastad principen om att all materia påverkas av annan materia? Och om så är fallet, att vår själ - våra tankar och handlingar - är resultatet av annan materias påverkan, har vi då något ansvar för vad vi gör? är det ens relevant att tala om själen i förhållande till fysisk materia? (2001-07-08)
Hur kan man förstå de bibliska begreppen ande, själ och kropp i ljuset av den moderna hjärnforskningen? (2001-07-08)
Hur beskrivs människan, hur och vad är människan enligt ert synsätt? (2001-01-27)
Skapade gud verkligen allt vi ser idag ? (2001-01-27)
Vad innebär den kristna treenighetsläran? (2000-11-04)
Vilket/vilka budskap kom Jesus med i Nya Testamentet och hur kan man se det/de från flera olika perspektiv? (2000-11-04)
Vad innebär teodicéproblemet? (2000-11-04)
Vi består av kropp och själ, men vi vet inte vad själen i sig består av eller vad den är gjord av. Vi kan bara använda symboler för den. Men den är något viktigt, utan den dör vi. Har jag fattat det hela? (2000-09-23)
är inte själen en slags andlig kraft ? Har den en egen kropp? Jag menar om själen finns, så måste den vara byggd av något dvs en kraft. Jag vet att själen kommer ifrån Gud men han måste också vara byggd av någon slags kraft. (2000-09-23)
Kan människan då uppfatta någonting efter döden när hennes hjärna är död? Vad av hennes personlighet finns kvar? Bibeln säger ju att vi uppfattar med vår själ men detta kan inte stämma eller hur? Det är hjärnan..... (2000-09-23)
Katolikerna tänker dom sig själen som något substantiellt? dvs som platonism mm eller hur ser dom på det. Jag vet att Augustinus förändrade lite den bilden.(2000-09-23)
Hur ser barnens gudsbild och "tro" ut i olika åldrar? Vad framförallt påverkar hur barn bearbetar/besvarar livsåskådnings frågor? (2000-06-25)
Tror du på ett liv efter döden och i såfall varför? (2000-06-25)
Vad är katolikernas syn på fritiden? (2000-06-25)
Jag undrar om du skulle vilja berätta lite för mig angående om hur en katolsk person tror på ett liv efter döden? Jag har läst det som står om himlen, helvete och skärselden men om man inte lever som en katolsk och inte har någon vetskap alls om era värderingar och tro måste jag erkänna att det är väldigt svårt att förstå vad som menas med texterna. (2000-06-15)
Låt oss säga att en super intelligent utomjordisk ras kommer på "besök". Hur kommer kristna då handskas med utomjordingarna? För i Bibeln står det att människan är skapelsens krona, ingen är smartare. (1999-10-04)
Bibeln och naturvetenskap Går de ihop? (1999-10-04)
Jag undrar vad kristendomen anser om meningen med livet, alltså vad kristendomen anser att man ska göra när man lever. (1999-10-28)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster