Frågor om Samfund-, skillnader/likheter

Skriva fråga/frågor

Är det någon skillnad mellan protestantisk och katolsk gudstjänst (2013-03-24)

Varför är man konvertit när man blir katolik från ex. Svenska (2010-11-17)

Vad det finns för skillnader mellan kyrkorna i Europa under medeltiden? (2010-11-17)

Är det något utseendemässigt som skiljer protestantiska kyrkan från den katolska- och ortodoxa kyrkorna?(2010-11-01)

Kristna religionen i dagens samhälle, försvagad kristendom (2010-11-01)

Kan en katolik gifta sig i protestantisk kyrka? (2010-10-03)

Skillnader finns mellan protestantism och katolicism vad gäller Frälsning, mottagande av frälsningen, är det genom tro eller genom tro och gärningar (2010-09-11)

Hur har katolicismen och protestantismen påverkats av utvecklingen i världen sedan 1500-talet?(2010-03-11)

Är det någon skillnad på utseende mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan(2010-02-18)

Vilken skillnad är det mellan olika kristna kyrkor när det gäller dopet (2006-03-04)

Den Katolska och Ortodoxa kyrkans ursprung?(2003-03-16)

Vad är det för skillnad mellan katolicism och protestantism?(2003-03-15)

En frågor om katolska och protestantiska kyrkan (2003-02-02)

Katolska kyrkans splittring på senmedeltiden! (2003-01-25)

Vilka skillnader finns mellan protestantism och katolicism? (2002-12-23)

är det något som skiljer katolska gudstjänster mot t.ex. protestantiska, ortodoxa?  (2002-12-23)

Vad är skillnaden mellan Protestantism och Katolicism? Hur gick reformationen till?
Hur ser Protestanter på katoliker och tvärtom? (2002-10-26)

Döden och Nattvarden (2002-10-24)

Jag känner ytterligt sällan igen mig iden bild som ges av de reformerade kyrkornas lära och praxis,varför? (2002-07-22)

Hur ser ni på andra religioner, frikyrkor? (2002-07-21)

Hur kan ni tillåta er kallas för fader? (2002-06-13)

Vad tror du behövs för att skapa enenad kristenhet? (2002-06-13)

Sedan angående prästerskapet, varför erkänner ni inte de protestantiska kyrkans prästvigning? (2002-06-13)

Vad är det för skillnad på den svenska kyrkan och den katolska om man skulle göra enjämförelse?(2002-04-29)

Du säger att till skillnad från protestanter så lägger ortodoxa och katolska kyrkorna fram ett offer för att symbolisera Jesus offer när han dog på korset. Skulle du kunna utveckla det lite? (2002-02-13)

Kan du ge mig en kommenterar om min uppfattning om kyrkan i USA (2002-03-05)

Vad är det för likheter och skillnader mellan det protestantiska och det katolska när man talar om dop, konfirmation, begravning och vigsel? (2002-02-14)

Vad är skillnaden mellan Sveriges katolska kyrka och liberala, fria, den heliga och gammalkatolska kyrkan? (2002-01-30)

Vad anser du om andra ordnar inom kristendomen, texJesuiterna eller Baptister? (2002-01-29)

Hur kommer det sig, tror du att det finns så många olika samfund, fast alla tror på samma bibel? (2002-01-23)

Det finns tveklöst mycket väldigt bra i katolska kyrkan, men för mig är sann ekumenik omöjlig så länge katolska kyrkan menar sig vara de enda som fullödig tar frälsningens fullhet. (2001-11-02)

Av de kristna icke-katolska rörelserna,vilken anser ni ligger närmast den katolska i tro och tradition ? Var på en sådan skala befinner sig den Lutheranska tron?(2001-08-01)

Jag har en undran angående frälsningen utanför Katolska Kyrkan. Många tidigare teologer har ju hävdat att det inte finns någon frälsning utanför Katolska Kyrkan. och det har väl också varit Kyrkans officiella lära. Nu har tydligen II Vatikankonciliet upphävt den dogmen. Innebär det att kyrkan hade fel tidigare? (förnyad 2001-06-07)

Vilka skillnader finns mellan den katolska synen på dopet och den ortodoxa, hur ser man på dopets giltighet då barnet är döpt i det andra samfundet(2001-05-20)

Vilka samfund bedömmer den katolska kyrkan som kristna (2001-05-20)

Har den katolska kyrkan har valt att ställa sig utanför det ekumeniska arbetet? (2001-04-22)

Vilka är dom största skillnaderna mellan den protestantiska kyrkan och den katolska (2001-03-15)

När och hur uppstog de Ortodoxa och Protestantiska kyrkorna (2001-02-15)

Vad betyder de olika "pinnarna" i det ortodoxa korset? (2001-01-27)

Vad är skillnaden mellan en katolik och en kristen? (2001-01-24)

Vem är ledare för de tre olika kristna kyrkorna? (2000-12-05)

Jag skulle vilja veta vilka de främsta skillnaderna är mellan katolsk, protestantisk och grekisk-ortodox tro är? (2000-08-03)

Vad har katolska kyrkor som inte andra kyrkor har(tex.mer tro...)? (2000-06-11)

Jag undrar på skillnaden mellan pastor och präst...finns det någon? (2000-06-11)

Jag är kristen och vet inget om den katolska tron och är därför nyfiken. Vad är det som skiljer er tro från min?(2000-04-27)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster