Frågor om vigsel - äktenskap

Skriva fråga/frågor

Finns det i Bibeln något specifikt om jämlikhet i äktenskapet? (2010-11-29)
Är skild sedan 22 år. Varit gift med en protestant. Måste jag leva i avhållsamhet för att vara en bra katolik? (2010-10-03)
Kan en katolik gifta sig i protestantisk kyrka? (2010-10-03)
Fråga kring homosexuella "äktenskap"(2007-09-15)
Vad skiljer en vigsel inom svenska kyrkan och katolska kyrkan. är äktenskap giltiga vid konvertering till Katolska kyrkan (2007-08-26)
Frågor om vigsel, äktenskapet(2003-12-31)
Frågor om äktenskapetVem bestämmer?(2003-03-16)
Vad finns det för regler för ett äktenskap. får man skilja sig? hur går vigseln till? (2003-01-05)
Hur ser den katolska kyrkan på äktenskapet? (2002-12-23)
Jag är protestant och min pojkvän som är katolik.Nu undra jag, får han gifta sig i svenska kyrkan och om jag får gifta mig i en katolsk kyrka i N-land? (2002-12-10)
Kan man gifta sig med en katolsk kvinna utan att någon av oss behöver konvertera? (2002-12-09)
Kan en katolsk kvinna ingå äktenskap med en muslimsk man i katolska kyrkan utan att han konverterar? Får barnen i det äktenskapet döpas i katolska kyrkan? (2002-11-02)
Hur ser ni på att mäniskor skiljer sig? (2002-10-14)
Om man är katolik, får man då skiljas? (2002-07-21)
Kan en katolik och en protestant kan gifta sig i en katolsk kyrka? (2002-04-28)
Frågor om blandäktenkskap och dop (2002-04-28)
Kan du ge mig något skriftställe ur Bibeln där jag kan läsa om äktenskapets sakrament? (2002-03-15)
Om ett par är gift och de vill bli heliga, vad ska de göra när det gäller sex för att bli heliga?(2002-03-02)
är tillåtet att ha sex fastän man inte ska har barn eller om man får ha sex efter att man inte längre kan få barn osv.(2002-03-02)
Vad är det för likheter och skillnader mellan det protestantiska och det katolska när man talar om vigsel (2002-02-23)
Om jag som lutheran gifter mig med en katolsk kvinna, har jag förstått att katolska kyrkan kan viga oss två, hon måste dock lova att uppfostra våra eventuella barn i den katolska tron? Vad händer om hon lovar det och vi ändock senare väljer att barnen uppfostras i Luthersk eller allmän kristen tro? (2001-08-01)
Om en katolik väljer att gifta sig i Svenska kyrkan (Lutheranska); vilka konsekvenser får det för henne som katolik? (2001-08-01)
Kan vi som ett par, ogifta eller gifta, till fullo deltaga i endera våra kyrkors gudstjänster, jag har förstått att jag som icke katolik ex. får ta kommunion om jag vid denna (med höger hand på vänster axel) markerar att jag ej är katolik? (2001-08-01)
Om en katolsk man får gifta sig med en frånskild kvinna (alltså evangelisk lutheran) antingen om hon konverterar eller inte? (2001-08-01)
Hur går en bröllopscermoni till? (2001-04-03)
Jag är tillsammans med en som inte är katolik, men han är kristen och aktiv i svenska kyrkan. Vi är överens om att gifta oss katolskt. Men han vill gärna att barnen skall döpas i svenska kyrkan men att de i alla fall kan följa med mig till katolska kyrkan, att man ibland går till katolsk mässa och ibland till Svenska kyrkans. Han vill att barnen skall uppfostras kristet och att de sedan själv kan välja om de vill bli katoliker eller inte. Hur ser Ni på det och hur ser katolska kyrkan på det? (2000-08-03)
Har ni någon speciell tradition när någon gifter sig? (1999-03-25)
Vilken ålder anses att vara lämpligast att ingå ett äktenskap? (1999-03-25)
När man gifter sig är det meningen att man ska skiljas när döden skiljer en åt! Men om kvinnan/mannen blir misshandlad i äktenskapet är det rätt eller fel att skiljas då? (1999-03-25)
Att ogiltigförklara äktenskap (1999-05-30)
Tycker er tro att det är okej att två gifter sig som inte är födda i samma församling? T ex en från Jehovas Vittnen och en från Katolska kyrkan, eller måste ena personen konvertera? (1999-03-25)
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster