Frälsning för dem som levde före Jesus?

(2002-05-09)

Fråga

Hej,
De som levde före Jesus, de kunde inte känna till honom. är de förtappade? Kan någon av dem vara frälsta? Man kan ju inte tro på något man aldrig har hört talats om.
Med vänliga hälsningar
Anders

Svar


Du tänker logiskt men inte teologiskt. Naturligtvis kunde människorna före Jesus inte känna honom - i vår värld. ändå gäller räddningen/frälsningen lika väl dem som alla samtida och alla efterkommande. Hur?

Gud har ingen tid. Han är, likaväl igår som idag som imorgon. Vi kan tänka det, men vi kan inte föreställa oss det, eftersom vi är bundna vid våra sinnens föreställningsförmåga.

När Moses frågar efter Guds namn, efter att ha fått uppdraget att föra ut folket från Egypten, svarar Gud "Jag är den 'Jag är', som i hebreiskan betyder: 'Den som tar hand om er, är alltid med er'. Läs 2 Mos 3:13ff.

Jesus är Guds Son. Hans räddning/frälsning är alltså lika aktuellt för alltid, för människorna före honom som efter honom.

Med döden ingår också människan i den tidlösa tillvaron. Man kan alltså mycket väl tänka sig, att också de före Jesus avlidna - enligt vår tidsordning - får en chans att uttrycka sin tro på Jesus, såsom ju också änglarna som inte lever i tiden fick en möjlighet att säga ja eller nej.

Från första början har kyrkan i sin trosbekännelse bekänt denna sin tro: "nedstigen till dödsriket". åtskilliga ikoner i den österländska kristna traditionen avbildar, hur Jesus "befriar fäderna". De kristna skriftställarna har ofta behandlat detta ämne.

För hela bakgrundstänkandet om tid och evighet rekommenderar jag Herman Seiler: Döden - och vad kommer sedan?

Team fråga prästen!