(21 februari 2005)

Frälsning

Jag har under bibelskolaundervisning hört att katolska kyrkan inte trodde att man kunne bli frälst av tro, utan man skulle göra 7 saker (gärningar)(t.ex. dop, nattvard och annat, som de inte kom ihåg) Jag blev något förvirrad av detta. är det sannt att kyrkan inte tror att man kan bli frälst av tro (som rövaren)?
Vänlig hälsning Birgitta


Den ende som har befriat hela världen från ondskans välde /frälst den, är Jesus Kristus, Guds son som blev människa. Genom tro tar människan emot denna Guds frälsning. Tron måste dock bli verksam i människans liv. Till denna uppgift ger Gud oss kraft genom de sju sakramenten (det är väl dem dina ord syftar till). Läs till det hela aposteln Jakobs brev, som talar om relationen mellan tro och gärningar.

Team fråga prästen!