Jag undrar vad skillnaden mellan synen på helvetet under medeltiden och idag är.

Hur uppkom tanken om dödssynder och vad innebär de?

(2010-10-14)

Fråga

Jag undrar vad skillnaden mellan synen på helvetet under medeltiden och idag är.

Jag har fått i uppdrag att skriva en uppsats till skolan och min lärare bad mig fråga er.

Frågan lyder;

1) Gör en jämförelse mellan hur man såg på helvetet under medeltiden, utgå från Dante, och hur man ser på det idag.

Sedan har jag en till;

2) Titta också närmare på de sju dödssynderna. Hur uppkom tanken om dödssynder och vad innebär de.

Svar

 

1)Jag kan inte ge en historik över synen på helvetet. Dante var en poet som skildrar helvetet poetiskt. Vad teologerna under samma tid ansåg om helvetet är därmed osagt. Folkets syn på helvetet är ytterligare en annan fråga. Det enda sättet att få ett meningsfullt svar på din fråga är mödosamma källstudier.

2)De sju dödsynderna är: högmod, girighet, avundssjuka, vrede, orenhet, glupskhet, lättja eller leda.

De motsvarar kardinaldygderna. Sjutalet är symboliskt och hänvisar till fullständigheten. Alla försök att katalogisera dygder och synder har sina risker. De kopplar moraliska gärningar till materiella objekt. Dygden och synden är dock väsentligen andliga företeelser, människans engagemang och syfte. Således kan en obetydlig sak leda till en svår synd och skuld, och tvärtom en grov sak, som inte uppfattas som sådan, endast leda till en lättare skuld.

Team fråga prästen!