Jag undrar hur säkra vi kristna kan vara på domens dag

(2010-10-27)

Fråga

Jag undrar hur säkra vi kristna kan vara på domens dag, det står ju att vi alla ska ställas inför Kristi domstol och dömas för allting gott och ont vi har gjort här i livet, samtidigt så säger Jesus själv att de som tror på Guds Sons namn står inte under domen.

Dömer Gud oss som tror både på domedagen och här under jordelivet.

Svar

Hej
Jesus Kristus försäkrar att de som tror på honom "inte står under (Mose)lagen" som inte kan göras rättfärdig, utan under "Kristi" lag som övervunnit den gamla lagen.

Därför går kristna fria från domen. Men tror människorna på Jesus Kristus? Det kommer först att visa sig i domen. Ingen kan i förväg vara säker.

Team fråga prästen!