Vad menas med att kristendomen, judendomen och islam är uppenbarelsereligioner?

(2010-11-18)

Fråga

Vad menas med att kristendomen, judendomen och islam är uppenbarelsereligioner?

Svar

 

Du tar upp en mycket viktig sak i religionernas värld: begreppet uppenbarelsereligion. Det betyder helt enkelt att Gud har gett sig till känna, meddelat sig med sin mänsklighet. Och när Gud uppenbarar sig och visar vem han är och vad han vill, så finns det minst sagt något definitivt och absolut över hans budskap. Det kan rimligen inte ifrågasättas av människan. Underkastelse och lydnad är människans enda adekvata svar på en gudsuppenbarelse eftersom den troende uppfattar den som sann. Och sanningen kan man inte gå mot. Det finns som du säger tre uppenbarelsereligioner.

Kristendomen är den definitiva och slutgiltiga uppenbarelsen: Gud sänder sin egen Son till jorden. Han lär oss det rätta sättet att leva på och han dör på korset som betalning för all världens skuld. Vägen öppnas till Gud. Jesus uppstår efter tre dagar från de döda och han gör genom Katolska kyrkans undervisnng och heliga handlingar (sakrament) det möjligt att leva det nya livet med Gud.

Judendomen är en början på denna uppenbarelseprocess. Här finns skapelsen, syndafallet, det utvalda judiska folket, löftet om en kommande räddning för hela världen genom en Messias. Detta kan du läsa om i Gamla testamentet. Uppenbarelsen sker alltså stegvis. Den fulländas i Kristus. Om detta kan du läsa i Nya testamentet.

Islam ligger lite för sig självt men är religionsvetenskapligt helt klart en uppenbarelsereligion - det är deras heliga skrift koranen som meddelar allt människan behöver veta för att ha det bra med Gud. Muhammed är bara en förmedlare av detta budskap.

Hoppas att du själv hittar hem till den fulla sanningen i Katolska kyrkan.

 

Team fråga prästen!