Frimurare


2000-03-08

Fråga:

Hej Fader Daniel!

Jag undrar nämligen hur den Katolska kyrkan ser på Frimurareorden? Jag vet att denna har förföljts av kyrkan men detta kanske skedde på medeltiden när kyrkan förföljde det mesta, ledd av elaka män i maktposition. Det är kanske ett tecken på att Gud leder sin kyrka att den har stått upprätt trots korruption, som det står på er sajt.

Vänliga hälsningar

Peter

Svar

Hej Peter

Jag har ingen personlig erfarenhet av frimureriet men har läst lite om det. Jag hittade en artikel på en webbplats i Spanien. Jag skall referera vad som står där. Jag vet dock inte i hur hög grad det som de skriver i den stämmer med det svenska frimureriet för de olika grenarna av frimurarna i olika länder kan skilja sig ganska mycket från varandra.


"Frimureriet är en psuedo-religion som har tagit sina trossatser från olika religioner och gnostiska sekter; egyptisk religion, rosenkreuzare, och västerländsk och österländsk hednisk ockultism.

Deras ideologi är en sekulär humanism som kommer från upplysningstiden - en rationalistisk och naturalistisk religion. Frälsningen eller upplysningen kommer man till genom förnuftet, det rationella tänkandet - inte genom Guds nåd och ingripande i den mänskliga historien. De gör anspråk på att vara en universalreligion och kyrkorna är i relation till den på en andraplats ungefär som sekter. Frimureriet vill på det sättet ersätta Katolska kyrkan och bli den nya universella (katolska) kyrkan. De är därför emot Katolska kyrkan och Katolska kyrkans hierarki. De understödjer och sprider antikatolska idéer.

Deras gudsbild innebär en gud som bara är ett rationellt begrepp och inte en person. Man tror inte på själens odödlighet. De kristna symbolerna har en rent naturlig innebörd, inte längre övernaturlig. Så t.ex. med korset. "INRI" på korset betyder "Igne Natura Renovatur Integra" = Hela naturen återställs (i sin ursprungliga gestalt) genom elden. Det betyder egentligen: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", Jesus från Nasaret Judarnas kung. Jesus är bara mänsklighetens främste apostel. Och hans namn är förbjudet att användas i deras kretsar.

De har hemliga initiationsriter som gör anspråk på att ge en högre undervisning än det kyrkan kan ge. Man svär absolut sekretess som om den brytes kan straffas med döden. Man initieras gradvis i 33 grader. Vad som finns i graderna ovanför den man tillhör får man inte veta. Om man en gång har börjat initiationen måste man gå vidare. Man kan inte lämna. Det är förknippat med livsfara.

Det var frimurarna som hade makten i de regeringar som kom till i Frankrike 1877 och Portugal 1910. Dessa regeringar införde en lagstiftning som motarbeta den Katolska kyrkan. Mexikos regering har sedan samma tid (1860) bestått av frimurare och t.ex. förbjöds katolska präster att klä sig som präster. De fick inte heller höra bikt. Om de gjorde det blev de avrättade. Det var flera som dog på det viset. Samma sak i Frankrike. I Italien med regeringen från samma period (1871) stängdes katolska kloster och högskolor och kyrkans egendomar konfiskerades. Det var också en frimurarregering."

Materialet är hämtat från från 
http://www.corazones.org/apologetica/grupos/masoneria.htm

Läs också en annan artikel som vi översatt från engelska:
http://www.katoliknu.se/html/artcl_frimur.htm

Team fråga prästen!

 

Här är ett dokument från Vatikanen om Frimurarna:

Declaration On Masonic Associations
By The Sacred Congregation For The Doctrine Of The Faith, November 26, 1983

It has been asked whether the position of the Church in regard to Freemasonry has been changed by reason of the fact that there is no express mention of the same in the New Code of Canon Law [1983], as there was in the previous Code [1917].

This Congregation is able to reply that the circumstance indicated is due to an editorial policy which has been followed in regard to other associations as well, which have likewise not been mentioned, inasmuch as they are included in broader categories.

For this reason, therefore, the negative position of the Church in regard to Masonic associations remains unchanged, since their basic principles have always been considered irreconcilable with the teachings of the Church, and consequently, membership in them remains forbidden. The faithful who belong to Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion.

It is not within the competence of local [diocesan] church authorities to pass judgment on the nature of Masonic associations in such a way as to derogate from what has been established above; this is in line with the Declaration of this Congregation issued February 17, 1981. (Cf. Acts of the Apostolic See, 723/1981, pp. 240-241.)

The Supreme Pontiff, John Paul II, in the course of the audience granted to the undersigned Cardinal Prefect, approved the present Declaration, which was decided upon in the [previous] ordinary meeting of this Sacred Congregation, and has ordered itspublication.

Rome, from the office of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, November 26, 1983.

Joseph Cardinal Ratzinger
Prefect

Fr. Jerome Hamer, O.P. Titular Archbishop of Lorium
Secretary © L'Osservatore Romano, Editorial and Management Offices, Via del Pellegrino, 00120, Vatican City, Europe, Telephone 39/6/698.99.390.