Gud? Kvinnorna och kyrkan?

(2002-05-14)


Fråga


Jag är kristen. jag brukar diskutera med mina vänner angående kristendomen och brukar få olika typer av frågor som jag inte kan svara på.
Här kommer två utav de som jag hoppas att du kan hjälpa mig med.
1. Vart kommer gud ifrån, han skapade allt på jorden men vem skapade honom?
2. Det står tydligen i bibeln att kvinnor inte ska ha nån hög roll inom kyrkan.  På något sätt upplevs som att kvinnor är lägre än män. frågan är varför och hur ska man tolka det.
tack för hjälpen!
tommi

Svar

1. Gud är inte skapad och kommer ingenstans ifrån: han "är". Det begriper varken jag, eller du, eller någon. Men om Gud skulle ha skapats av någon, vem skulle då ha skapat denne? Gud är den absolut förste utan början och utan slut.

2. Det är riktigt att Paulus skriver att "kvinnorna skall tiga vid sammankomsterna" (1 Kor 14: 34) Men där ger Paulus uttryck för antikens allmänna uppfattning om kvinnornas ställning i offentligheten. Att man och kvinna är likvärdiga (inte lika) i Guds ögon framgår redan av skapelseberättelsen i första Moseboken, då Gud ger dem båda tillsammans uppdraget, att förvalta jorden. Idag är samhället ett helt annat och därför har - eller borde ha - också kvinnorna en annan ställning i offentligheten.

Team fråga prästen!

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster