Att se Gud 1

(2002-07-22)

Fråga

Hej
Jag satt och läste bibel 2000 i dag och hittade i 2 Mose 33:20 Att ingen kan se Gud och leva. Men i 2 Mos 24:11 säger de följande : Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De skådade Gud, och de åt och drack. Detta är en fotnot till 2Mos 24:11 Från bibel 2000:
Han lyfte inte sin hand Enligt gammaltestamentlig tro måste den som ser Gud dö; se t.ex. 33:20; Dom 13:22. Israels ledare såg Gud men drabbades trots detta inte av något straff.
Hur kommer det sig Kan utvalda se Gud eller ?? Vad Menar Bibeln ?? Eller var säger Katolska Kyrkan om detta. För Mig låter det som det finns delad mening om vad som går eller inte gå.
Förutsättning är att man syftar på Gud som fanns före Jesus!
Med andra ord så har vi en Motsägelse i ett och samma bok och andra böcker. Hur kan det va så. Det finns ju motsägelser i Dom 6:22 och 13:22 och 2Mose 24:11 mot 2Mos 33:20
även i lund kunde de inte svara med säkerhet på vad detta beror på mer än att bibeln inte är komplett pg av att all den översättning samt så har delar evangelierna förlorats och att bibeln talar emot sig själv.
Mvh Peter

Svar

Jag är inte fackexeget och kan därför inte svara med vetenskaplig bredd. Jag har försökt hitta ett svar i ett antal teologiska standardverk, men inte hittat något.

För egen del skulle jag säga: Alla de av dig anförda texterna har sin hemvist i orientalisk, gammaltestamentlig miljö. Uttrycket "ingen människa kan se Gud och leva" stryker under Guds absoluta transcendens. Denna hindrar dock inte den Allsmäktige att låta sig ses av "de främsta i Israel" utan att verkställa dödsdomen, särskilt inte när därmed Hans närhet i "förbundsfesten vid Sinai" betonas. Han är herre också över lagen. Dessutom anges inte på vilket sätt de främsta i Israel såg Gud. Det finns ju många olika former av teofanier i GT. En olösbar motsats mellan de anförda ställena kan jag därför inte se.

Team fråga prästen!

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster