Kan en muslim kan bli fadder, vittne för dop?

(2005-08-22)

Fråga

Hej. min bästa kompis är muslim. fast inte särskilt religös. Jag undrar om han kan bli gudfar åt mitt barn? är det något som hindrar detta? Om det är förbjudet och man inte säger något, kan kyrkan då ändå kolla upp vilken tro han tillhör?
mvh Sven

Svar


En liten förklaring om gudföräldrars /faddrarnas uppgift ger dig perspektiv på din fråga.

Uppgiften att vara fadder kommer redan från fornkyrkan och finns kvar i dagens katolska kyrka, får t.o.m. växande betydelse med vår tids alltmer individualiserade livsstil. Inte endast vid barndop och bekräftelse (konfirmationen) skall en eller flera faddrar säkerställa barnets/ungdomens andliga liv, även och speciellt vid vuxendop och konversion skall någon bistå den nya brodern/systern att växa in i katolska kyrkan. I och med att kristna miljöer alltmer försvinner blir den individuella vägledningen allt viktigare. Speciellt i tonården kan det vara enklare för ungdomen att ställa vissa frågor till någon utanför den dagliga familjekretsen. Givetvis får en fadder inte lägga sig i föräldrarnas uppgift och ansvar. Ett ord med dem kan dock ibland vara hjälpsamt. Kontakt och bön är alltså huvudpunkterna. Om någon liten gåva då och då skall underlätta kontakten, är en privatsak.

Du förstår, att din gode vän som muslim rimligen inte kan förväntas ledsaga en katolsk ungdom in i sitt katolska liv. Han kan dock mycket väl stå som vittne till dopet tillsammans med en katolsk fadder, och t.o.m. representera honom /henne som inte kan vara närvarande. Att ha en kvinnlig fadder för en flicka och en manlig för en pojke är sed och bruk, men inte ett villkor. överhuvudtaget är faddrar inte absolut nödvändiga, men mycket meningsfulla. I hela frågan gäller det att se och förstå syftet och sedan göra det bästa möjliga. Konkret råder jag, att tala med dopprästen och finna den bästa lösningen.
Adressen hittar du på stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se under församlingar.

Team fråga prästen!