Reikihealing

2000-01-03

Fråga

Jag heter Inga, har en bakgrund i den Laestadianska trosandan.

Hur ser kyrkan/bibeln på healing?
Människor går på kurser och lär sig healing/en läkande konst att utföra på sig själv och andra, vad gäller krämpor, åkommor att ta del av Guds kärleksfulla energier...
Det sägs att ärkeängeln Raphael har sin uppgift bl.a. som beskyddare i vårdhem, sjukhus där vård och healing behövs.
S.k. Reikimasters får tydligen sin gåva i att initiera healing till andra människor. Det handlar om att bli en kanal för helande under ledning av Raphael.
Men Gud är högste och den man alltid ska be till.

"I am the Archangel Raphael
My name means
"God Has Healed"

I am called the
Angel of Healing

I am the Patron Angel
of all those in the field of Medicine"
(från en engelskspråkig hemsida om änglar)

Svar:

Det är klart att det är positivt att utveckla en begåvning eller förmåga att bota människors sjukdomar eller lindra lidande. Däremot skall man inte blanda ihop det med de under som Jesus gjorde, eller som apostlarna eller helgonen gjorde. En sak är en övernaturlig gåva; karism att göra underverk, t.ex. bota sjukdomar. Då är det Gud själv som gör det genom att upphäva naturlagarna. En annan sak är naturliga gåvor som vissa människor kan ha.
De kan kanske verka andliga, men egentligen ha någon form av fysiskt ursprung.

Jag tittade på hemsidan du refererade till om ärkeängeln Rafael. Det är en astrologisk sida i New Age-anda. Den innehåller allehanda information om olika ärkeänglar som det inte finns någon biblisk grund för. Man har förmodligen fått uppgifterna från judiska apokryfer. Så här säger aposteln Paulus om den typen av spekulationer:

.

Kommentar till Kol 2:8 från NT 81

Vishetsläror. Filosofiska idéer som rörde världsalltets uppbyggnad kunde i tidens allmänna religionsblandning förbindas med religiösa traditioner av olika slag. I Kolossai tycks de ha förknippats med judisk tro och sed (v 16). Den antika världsbildens naturkrafter identifierades med änglar ( v 18).


Kommentar till 1 Tim 1:3 från NT 81

Avvikande läror. Pastoralbrevens författare vänder sig upprepade gånger mot förkunnare som tycks ha sökt förena inslag från olika filosofiska och religiösa traditioner med kristen tro. Samtidigt som de nedvärderade det kroppsliga livet på ett för biblisk tro främmande sätt, visade de intresse för en del judiska läror (1 Tim 4:1ff; 2 Tim 2:16ff; 4:3f; Tit 1:14; 3:9; jfr Kol 2:8 med not)

Kommentar till 1 Tim 1:4 från NT 81

ändlösa legender om förfäderna. Sannolikt åsyftas utläggningar av berättelserna och släkttavlorna i början av GT. Genom tillägg och symboliska tolkningar, som påminde om horoskop, tillämpades de på aktuella problem.
Det förekom också att man läste fram filosofiska läror om hur den synliga världen utvecklats ur den osynliga.

Det finns en bok i Bibeln som talar om ärkeängeln Rafael. Det är Tobits bok. (Se Bibel 2000). Han helar och botar människor från sjukdomar. Så visst kan man be honom om hjälp. Jag tror nog inte att Gud har något emot om man vänder sig till hans vänner om hjälp också. Vi kristna ber ju varandra om förböner. Varför skulle man inte kunna göra det med någon som har lämnat denna jorden och nu finns hos Gud, t.ex. apostlarna, Josef, Maria? Om det är möjligt måste man också kunna be änglarna om förbön och hjälp. Man skall däremot inte tillbe dem. Bara Gud skall man tillbe.

Däremot bör man nog vara försiktig med sådana grupper som ägnar sig åt "initiering" i healing under ledning av andliga väsen, t.ex. Rafael som du berättar om. Hur vet vi att det är Rafael som är det andliga väsendet? Vad säger att det inte är en ond ande som förleder deltagarna. Falska profetiska andar finns det ju många exempel på i Bibeln. Varför skulle människor vara garanterade att inte råka ut för sådana idag, speciellt om man inte är kristen utan snarare har en mer vag New Age - religiositet?

Team fråga prästen!