Helgon


19 oktober 2001

Fråga

Hej
Jag har lite frågor angående helgon.
Skulle vilja ha svaren så fort som möjligt.

*Vad har men ett helgon till?
*Varför blir vissa helgon, andra inte??
Jag tycker ju att det är flera än de som är helgon som bara gör = jätte bra och snälla saker och lever ett nästan felfritt liv.
* Var i Bibeln står det om helgon att det ska finnas helgon, att man = kan/ska be till dom????
Ni måste ju ha någon anvisning till Biblen, eller har ni inte = det????
* Vad gör ett helgon?

Svar:

Hej

De första kristna kallades "de heliga".

I Katolska Kyrkans Katekes punkt 962, står det: Vi tror på alla kristtrognas gemenskap - med dem som är pilgrimer på jorden, de avlidna som fulländar sin rening och de saliga i himlen. Alla bildar de tillsammans en enda kyrka, och vi tror att Guds och hans helgons barmhärtiga kärlek i denna gemenskap alltid är beredd att lyssna på våra böner.

OBS! Man "tillber" inte helgonen, man kan bara tillbe Gud, men man ber om helgonens förböner. Lilla Teresa av Jesusbarnet (av Lisieux) sa innan hon dog: Jag skall tillbringa min himmel med att göra gott på jorden.
Ett helgon är en människa som levt sitt liv här på jorden i enlighet med Guds vilja och som därför helgonförklarats av kyrkan.
Den officiella helgonförklaringen "kanonisering" föregås av en mycket noga undersökning av personens levnadshistoria. Det är viktigt, att det blivande helgonets liv och verk kan anses som ett tecken från Gud, det måste gå att bevisa att människor som anropat helgonet, blivit bönhörda.

Det brukar ta mycket lång tid från det att en anhållan om helgonförklaring av en person lämnats in och den eventuella helgonförklaringen.
Det är riktigt att inte alla som levt ett "helgonlikt" liv blir helgonförklarade.

På Allhelgonadagen brukar man komma ihåg alla helgon, även de anonyma. När man döper ett barn ger man det ofta ett namn på ett helgon, ett skyddshelgon, vilket innebär att man får en förebild i kärlek och en försäkran om helgonets förbön. Kort sagt: Bibeln uppmanar oss ofta att vara "heliga".
Ett helgon ska vara en förebild för oss och hjälpa oss med sina förböner. Man kan inte tillbe ett helgon men man kan be om helgonets förböner. Det allra främsta helgonet är Maria, Jesu Mor. Det första undret Jesus gjorde var på Marias förbön (Bröllopet i Kana).

Team fråga prästen!