Mårtengås

(2005-11-10)

Fråga

Hej
Varifrån kommer traditionen att äta gås på Martinsdagen?
MVH // Dan

Svar

Hej
Det finns en legend dom berättar om hur den helige Martin av Tours blev vald till biskop och hur han gömde sig bland en massa gäss för att undvika detta:

Vid den tiden (omkring 371/372) kallade man Martin till biskopsstolen i Tours.
Men Martin ville inte låta sig slitas från klostret. Då kastade sig en borgare med namnet Rusticus Martin ner för hans fötter och påstod, att hans fru var sjuk, och att Martin måste komma med, ty endast han kunde rädda hennes liv. Därmed ville Rusicus uppnå, att den helige kom med.

Medborgarna i Tours hade redan ställt upp sig längs vägen och liksom under bevakning ledde de Martin in i staden. På underbart sätt hade inte endast en otrolig mängd från staden utan även från grannstäderna infunnit sig till biskopsvalet. Alla hade endast en önskan, en röst och en mening: Marin skulle vara den mest värdige för biskopsämbetet, med en sådan biskop skulle Kyrkan verkligen skatta sig lycklig. Visserligen var det ett litet antal av folket och några bland biskoparna av dem som hade tillkallats för biskopstillsättningen, vilka motsatte sig den samvetslöse. De påstod, att Martin var en föraktlig människa: En med så eländigt utseende, med smutsiga kläder och ovårdat hår skulle vara ovärdig att bli biskop. Men folket var klokare och ansåg denna åsikt vara löjlig dårskap. De som ville förakta en berömd man, förkunnade dock därvid hans lov. Valmötet kunde inte göra annat än vad den övervägande delen av folket krävde för Guds skull.

Martin hade - så berättar en yngre legend - avlägsnat sig under diskussionen och sökte gömma sig från mängden för att undgå biskopsutnämningen. Då han inte hittade någon lämplig plats, sökte han slutligen tillflykt i ett gåsstall. När folkskaran sökte honom, fann de honom i detta gåsstall, eftersom gässen genom högt skrik gjorde dem uppmärksamma på den helige mannen. Så har alltså Martin övertagit biskopsämbetet.

översättning till svenska från "Heiliger Martin"; http://www.martin-von-tours.de/legenden/

Från Nationalencyklopedin får man följande information:
Mårtensgås infaller den 10 november och betecknar dessutom den gås, som äts denna kväll, "mårtensafton". Ursprungligen går denna sed tillbaka till förkristen tid i Egypten, då man offrade gåsoffer till gudinnan Isis. I kristen tid kopplades gåsfesten till Sankt Martin av Tours, som levde på 300-talet i Frankrike. Under medeltiden var Martinsfesten en av de största högtiderna under hösten och varade i flera dagar. Det berättas, att den heliga Martin inte ville bli biskop och därför gömde sig i en flock gäss. Men de skrockade så högljutt, att han upptäcktes och senare blev vigd till biskop. Seden att fira gåsfesten till minne av den helige Martin av Tours spridde sig från Frankrike till Tyskland och vidare till Sverige, där drottning Kristina lär ha serverat "mårtensgås" vid sitt hov. Under de följande århundradena tycks seden ha förekommit inom högreståndskretsar i Stockholm med omnejd.
Uppfattningen att "mårtensgås" framför allt firas i Skåne som en lokal sedvänja har bara några hundra år på nacken. Seden att servera svartsoppa innan gåsen serveras, blev först aktuell i mitten av 1800-talet, och då först i Stockholm.

Se även dessa artiklar:
Den helige Martin av Tours
Legender om den helige Martin av Tours

Team fråga prästen