Sankt Erik eller Erik den helige

(2002-09-20)


Jag arbetar som lärare i Stockholm och söker efter berättelsen om St. Erik.
Hälsningar // Liselott

Hej Liselott!
Erik IX Jedvardsson föll offer för danska fiender år 1160 i Uppsala. Legenden berättar att han under en mässa fick budskap om att fienden var annalkande, men Erik hörde mässan till slut. När han kom ut, var det för sent för åtgärder. Legenden är dock omstridd i både ålder - äldsta handskrift 1344 - och trovärdighet. Han skrinlades i dåvarande biskopskyrkan i Gamla Uppsala 1198, men överfördes 1273 till den nuvarande domkyrkan där hans skrin står i det främsta av de vänstra sidokoren.

Tillsammans med biskop Henrik av Uppsala lär Erik har gjort ett korståg mot finnarna. Bilder därav är att se i domkyrkan. Erik blev aldrig officiellt helgonförklarad men likväl tidigt vördad som Sveriges skyddshelgon - som Olof i Norge och Knut i Danmark.

Litteratur:
L.Weibull: Erik den helige;
T.Lundén: Eriksofficiet, eriksmässa och eriksmiraklerna i tidskr. Credo 26 (1945);
B.Thordeman: Erik den helige, Historia, kult, reliker, 1954

Team fråga prästen!

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster